پرسشنامه تحقیق درس معماری معاصر ایران

از دانشجویان محترم درس معماری معاصر ایران تقاضا می نمایم که تعداد 50 عدد پرسشنامه، مشابه متن زیر در قطع A5 تهیه نمایند. پرسشنامه باید در محل بنای منتخب توسط خود شما پر شود و مخاطبان را بطور اتفاقی انتخاب نمایید. در روز تحویل اصل پرسشنامه ها و فایل نمودار میله ای هر یک از سئوالات که با استفاده از نرم افزار Excel ترسیم شده به همراه سایر مدارک درخواست شده به مدرس تحویل خواهد شد. ضمنا در صورت تمایل فایل پی دی اف پرسشنامه هم از طریق ایمیل به آدرس شما ارسال خواهد شد.

 

پرسشنامه

این تحقیق در راستای درس "معماری معاصر ایران" دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به راهنمایی دکتر ایمان رئیسی انجام خواهد شد. خواهشمند است به سئوالات زیر پاسخ دهید.

 عنوان تحقیق: رویکرد شکلی در تحلیل ساختمان های عمومی معماری معاصر ایران 90-1300

 نام بنا: ..........................................................  شماره پرسشنامه: ........

 مشخصات:                              

سن: ..........................   جنسیت: ............................. تحصیلات: ................................................ شغل: ..................................

 

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

1-   تا چه حد شکل این ساختمان را می پسندید؟

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

2-   تا چه حد رابطه ی شکل این ساختمان با شهر و سایر ساختمان های پیرامون را تایید می کنید؟

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

3-   تا چه حد از مصالح و رنگ های به کار رفته در نمای این ساختمان رضایت دارید؟

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

4-   تا چه حد از مصالح و رنگ های به کار رفته در فضاهای داخلی این ساختمان رضایت دارید؟

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

5-   تا چه حد رابطه ی شکل و عملکرد (کاربری) این ساختمان را تایید می کنید؟

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

6-   تا چه حد نحوه ی ورود به این ساختمان را می پسندید؟

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

7-   تا چه حدی شکل این ساختمان شبیه شکل هایی است که قبلا دیده اید؟

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

8-   تا چه حدی شکل این ساختمان را به خاطر می سپارید؟

 

/ 0 نظر / 111 بازدید