برنامه حضور در دانشگاه آزاد قزوین، نیمسال اول 1390

به اطلاع دانشجویان محترم معماری دانشگاه آزاد قزوین می رسانم که برنامه ی حضورم در نیمسال اول 1390 به شرح زیر می باشد:

دوشنبه ها: 8 تا 18 طرح معماری چهار، کارشناسی پیوسته

جمعه ها:   8 تا  11 طرح معماری چهار، کارشناسی پیوسته

               11 تا 13  مبانی زیبایی شناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته

               14 تا 17 مبانی نظری معماری، کارشناسی ناپیوسته

               17 تا 19  کرکسیون طرح نهایی در دانشکده معماری

شنبه ها:  8 تا 10 مبانی زیبایی شناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته

              10 تا 13 مبانی نظری معماری، کارشناسی پیوسته

/ 0 نظر / 42 بازدید