فهرست تفکیکی تعدادی از منابع درس معماری معاصر

انقلاب صنعتی و مدرنیته:
گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری- ترجمه منوچهر مزینی- انتشارات امیر کبیر- ص 151 تا 249 و ص 310 تا 318
بنه ولو، لئوناردو- تاریخ معماری مدرن- ترجمه حسن نیراحمدی- انتشارات مهندسان مشاور نیرستان- فصل اول
قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معار غرب- انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی- ص 17 تا 36
بانی مسعود، امیر- تاریخ معماری غرب- نشر خاک- ص 254 تا 269

مکتب شیکاگو و معماری مدرن:
مزینی، منوچهر – از زمان و معماری- ص 43 تا 58
پوزنر، نیکولاس-پیشگامان طراحی مدرن-ترجمه فرخ اصالت-انتشارات دانشگاه تهران- ص 10 تا 36 و ص 95 تا 165
گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری- ص 362 تا 372
قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب- ص 36 تا 48

آموزش معماری:
مزینی، منوچهر – از زمان و معماری- ص 43 تا 58
بنه ولو، لئوناردو - تاریخ معماری مدرن- ص 37 تا 58
کاندینسکی، واسیلی- نقطه، خط، سطح- ترجمه علی پورصالح- انتشارات بهار
ایتن، یوهانس- رنگ و خط- ترجمه عریعلی شروه- نشر بهار
مصطفوی، محسن- مدرسه معماریAA – فصلنامه معمار شماره 25- ص 25
حجت، عیسی- حرفی از جنس زمان، نگاهی نو به شیوه های آموزش معماری در ایران- فصلنامه هنرهای زیبا- شماره 12- زمستان 1381- ص50
زایس، راینهارد- کیفیت برای عموم، زیبایی برای همه (سالگرد تأسیس باهاوس)-ترجمه پریسا رضایی- فصلنامه معمار شماره 8- ص 34
سایت مدرسه معماری AA www.aaschool.ac.uk
سایت مدرسه کوپریونیون www.cooper.edu
سایت مدرسه معماری هاروارد www.gsd.harvard.edu

لوکوربوزیه:
لکوربوزیه- بسوی یک معماری جدید- کتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسم- ویراسته ی لارنس کهون- ترجمه ی عبدالکریم رشیدیان- نشر نی- ص 202
مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 69 تا 93
گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری-ص 329 تا 355 و ص 423 تا 462 و ص 485 تا 525
کالینز، پیتر- دگرگونی آرمانها در معماری مدرن- ترجمه حسین حسن پور- انتشارات قطره
بنه ولو، لئوناردو- تاریخ معماری مدرن- ص 157 تا 163 و ص 308 تا 314
مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 94 تا 99
گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری- ص 485 تا 525 و ص 547 تا 553
لکوربوزیه- منشور آتن- ترجمه ی محمد منصور فلامکی- نشر فضا
ویلیام کرتیس- آلوار آلتو و مناظر اساطیری ترجمه فرزانه فرزانه طاهری- فصلنامه معمار – شماره 4- ص 70
بنه ولو، لئوناردو- تاریخ معماری مدرن – ص 135 تا 139

معماری مدرن ایران:
معرفت، مینا- پیشگامان معاری مدرن ایران- کتاب تهران، پایتخت دویست ساله- نشر انجمن ایران شناسی فرانسه
اردلان، نادر- معماری دوره پهلوی- ترجمه شیرین رضایی- معمار 15، ص 86
کیانی، مصظفی- معماری پهلوی اول- نشر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
شافعی، بیژن و همکاران- معماری حسین طاهرزاده بهزاد- نشر دید
دانیل، ویکتور و همکاران- معماری نیکلای مارکف- نشر دید
بانی مسعود، امیر- بناهای یادمانی، هوشنگ سیحون- فصلنامه معمار- شماره 28- ص 146
حکیم، نگار- معماری گابریل گورکیان در ایران- معمار 14، صفحه 52 و معمار 15، ص 78
رولاند دوبرول- فصلنامه معمار- شماره 11
افشار نادری، کامران- معماری صنعتی ایران بین دو جنگ جهانی- فصلنامه معمار- شماره25- ص 135
جهانیگلو، رامین- ایران در جستجوی مدرنیته- نشر مرکز
آشوری، داریوش- ما و مدرنیت- انتشارات صراط
دهقانی، محمد رضا- تاریخچه آموزش آکادمیک معماری در ایران- فصلنامه آبادی- شماره 37- ص 4

معماری پست مدرن:
مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 243 تا 266
هیداک، جان- مجله معمار- شماره 12 ، ص 66
بتسکی، آرون- چهار پدر خوانده- ترجمه آبتین گلکار- معار 12، ص 68
میر، ریچارد- ترجمه نیلوفر محوی- نشر خاک ( در حال انتشار)
جودت، محمد رضا و همکاران- تو معماری را ترسیم می کنی، ولی من آن را می سازم- نشر سمر
تافوری، مانفردو- مقدمه ی کتاب پنج معمار نیویورک- ترجمه ی محمد منصور فلامکی- در کتاب "ریشه ها و گرایش های نظری معماری"- نشر فضا- پانوشت ص 229 و ص 289 تا 299
جنکز، چارلز- پست مدرنیسم چیست؟ - ترجمه فرهاد مرتضایی- نشر مرندیز
ونتوری، رابرت- پیچیدگی و تضاد در معماری- کتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسم- ویراسته ی لارنس کهون- ترجمه ی عبدالکریم رشیدیان- نشر نی- ص 335
ونتوری، رابرت – پیچیدگی و تضاد در معماری- ترجمه محمود بشارتی
جورگولا، رومالدو- لویی کان- ترجمه عبداله جبل عاملی- نشر خاک
مزینی، منوچهر- معماری و مردم- معمار 18- ص 5
فتحی، حسن- ساختمان سازی با مردم- ترجمه علی اشرفی- انتشارات دانشگاه هنر.
مزینی، منوچهر- در قبول و رد مدرنیسم در معماری- فصلنامه معمار- شماره 11- ص 50

معماری دیکانستراکشن، فولدینگ و ... :
شایگان، داریوش- افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار- ترجمه فاطمه ولیانی- انتشارات فرزان روز.
جودت، محمدرضا و همکاران- نو مدرن ها کجایند- انتشارات معانی
جودت، محمد رضا و همکاران- معماری دیکانستراکشن ، معماری دیکانستراکتیویست- نشر پیام
زاها، حدید- برآمدن طرح از زمین سار- ترجمه د. سمرقند- معمار 13- ص 81
جفری براد بنت- واسازی- ترجمه منوچهر مزینی- نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معار غرب- فصل نهم و دهم
بانی مسعود، امیر- ژیل دلوز، مردی که افقی می اندیشد- فصلنامه معماری و فرهنگ- شماره 20 – ص 4
دانشمیر، رضا- شئی نامرعی- فصلنامه معماری و شهرسازی- شماره 52-53
مزینی، منوچهر- واسازی- فصنامه معمار شماره 9- ص 57 و شماره 10 ص 440
مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 284 تا 306
ضیمران، محمد- ژاک دریدا- نشر هرمس
ضیمران، محمد- میشل فوکو- نشر هرمس

معماری پست مدرن ایران:
گنجی، اکبر- سنت، مدرنیته، پست مدرن- انتشارات صراط
اردلان، نادر- آفریدن نو- فصلنامه هنر و معماری
دیبا، کامران- معرفی و تحلیل آثار معماری- فصلنامه معمار- شماره 10
فرمان فرماییان، عبدالعزیز- تحول معماری در ایران در سال های 1320تا 1357 -فصلنامه معمار- شماره 25-ص 129
فصلنامه معماری و فرهنگ، ویژه ی معماری معاصر ایران 1357- 1320- شماره 18و19
دیبا، کامران- مروری بر ربع قرن معماری عبدالعزیز فرمانفرماییان- معمار 15- ص 66
سایت حسین امانت www.amanatarchitect.com

میدان:
جنکز، چارلز- معماری پرش کیهانی- ترجمه وحید قبادیان و داریوش ستارزاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رئیسی، ایمان- میدان تهی- فصلنامه آبادی- شماره 36- ص 20
قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب- فصل یازدهم

هنر و معماری مفهومی:
لوسی اسمیت، ادوارد- مبانی و مفاهیم در آخرین جنبش های هنری قرن بیست- ترجمه علیرضا سمیع آذر- نشر نظر
فصلنامه معماری و فرهنگ ویژه ی مفهوم در معماری- شماره 22
دوشان، مارسل- پنجره ای گشوده بر چیزی دیگر- ترجمه لیلی گلستان- نشر فرزان روز
کولهاس، رم- کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ- ترجمه ایمان رئیسی- نشر خاک
رئیسی، ایمان- شیگرو بان- فصلنامه معمار- شماره 20
افشار نادری کامران- رم کولهاس- فصلنامه معمار – شماره 10

معماری هایتک:
مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- فصل ششم
قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب- فصل هفتم
جنکز، چارلز- حرکت تدریجی هایتک به اورگانی تک- فصلنامه آبادی شماره 36 – ص 380
موسوی، میر سعید- بوم شناسی در معماری نورمن فاستر- فصلنامه معمار- شماره 26- ص 19
فاستر، نورمن- ترجمه میر سعید موسوی- نشر خاک
افشار نادری، کامران- رنزو پیانو- فصلنامه معمار- شماره 8 ، ص 620
فصلنامه آبادی- ویژه ی معماری پایدار- شماره 42

معماری امروز ایران:
فصلنامه معماری و شهرسازی- ویژه ی معماری معاصر ایران – شماره 84
فصلنامه آبادی- ویژه ی معماری معاصر ایران – شماره 52
حبیبی، محسن- شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی ایران- انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
شیخ زین الدین، حسین- گفتگو درباره ی زبان و تکنیک – معمار 17- ص 28
رئیسی، ایمان- رویکرد شکلی به معماری هادی میرمیران و بهرام شیردل- فصلنامه شارستان- شماره 3و4
رئیسی، ایمان- پنج معمار جوان در مسابقه پارک فناوری پردیس- فصلنامه معمار- شماره 20- ص 55
رئیسی، ایمان و فیروزه امامی- گرایش به تکنولوژی در معماری معاصر ایران- فصلنامه آبادی- شماره 52

معماری در دهه آخر قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم:
کاتوزیان، شهاب- فضا و آزادی آن در آستانه ی هزاره ی سوم- فصل نامه معماری و شهرسازی- شماره 52-53
جودت، محمد رضا همکاران – شش مفهوم در معماری معاصر- انتشارات مهندسان مشاور جودت و همکاران.
جودت، محمد رضا و همکاران- فرا معماری، فضاها در عصر الکترونیک
جودیدیو، فیلیپ- معماری امروز- ترجمه حمید حسین مردی- فصلنامه آبادی- شماره 37- ص 640
رئیسی، ایمان- رویکرد نقادانه به آثار معماری گروه MVRDV- ماهنامه ی ساخت و ساز- شماره 32
آیزنمن، پیتر- سخنرانی در بیست و دومین کنگره ی اتحادیه بین المللی معماران- استانبول 2005 – فصلنامه معماری و شهر سازی – شماره 82-83 – ص 98
موسوی، فرشید و آلخاندرو زائرا پولو-پایانه بین المللی یوکوهاما- فصلنامه معمار شماره 17 ص74 و شماره 18– ص 22
آیزنمن، پیتر- سخنرانی در بیست و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی معماران- برلین2002- فصلنامه معمار 19 -ص10
حکیم، نگار- گونه شناسی آثار فرشید موسوی و آلخاندرو زائر و پولو- فصلنامه معمار 21- ص 24
فصلنامه معماری و فرهنگ، ویژه معماری در عصر اطلاعات- شماره 20
فصلنامه معماری و فرهنگ، ویژه ی معماری در جهان امروز- شماره 17
گفتگوی چارلز جنکز با پیتر آیزنمن- گذر از جهان مکانیکی به جهان الکترونیکی- فصلنامه معماری و

/ 1 نظر / 96 بازدید
رضا راستگو

جناب آقای به اصطلاح دکتر داریوش ستارزاده!! با باندبازی و رشوه مطابق بقیه کارهایشان کار خود را جلو برده است. به عنوان مثال به روابط پشت پرده سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجانشرقی در زمان ریاست خ م و زند و بندهای افراطی و ارائه نقشه های کپی زنجان به عوض تیپ الگوی مسکن مهر استان آذربایجانشرقی!! بدون تغییر و دریافت 50 میلیون تومان می توان اشاره کرد و نیز مشاوره آٔای شهردار سابق تبریز احتشام حاجی پور بی سواد و درس دادن به امثال بی سوادی چون احتشام حاجی پور و در عوض گرفتن پروژه های میلیونی در آن زمان می توان اشاره کرد