# معماری_معاصر_ایران

لینک هایی برای دانلود مقاله و کتاب

http://www.irandoc.ac.ir/ http://thesis.irandoc.ac.ir/ http://www.ensani.ir/ http://www.magiran.com/ http://www.noormags.com/view/fa/default  http://neave.com/ http://toskal.ir/ http://www.irpdf.com/ http://ww7.sincedirect.com/ http://journals.nlai.ir/ http://www.iiketab.com/ http://www.parand.se/       http://www.history.com/ http://library.nu/                          www.book24.ir shasa.ir http://nazar.ac.ir/ http://www.prozhe.com/http://www.sciencedirect.com/ www.sid.ir http://www.springer.com http://www.sciencedirect.com http://www.gigapaper.ir  
/ 0 نظر / 61 بازدید

بناهای انتخاب شده جهت نقد در درس معماری معاصر ایران

آزاده غلامی: کانون وکلای میرمیران احمد مظفری: کارخانه پایکاربنیان پانل، شرکت آرد تابان خدایی: مجتمع اداری تجاری ولیعصر، عباس ریاحی فرد، فریناز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 98 بازدید