# مبانی_زیبایی_شناسی

لینک هایی برای دانلود مقاله و کتاب

http://www.irandoc.ac.ir/ http://thesis.irandoc.ac.ir/ http://www.ensani.ir/ http://www.magiran.com/ http://www.noormags.com/view/fa/default  http://neave.com/ http://toskal.ir/ http://www.irpdf.com/ http://ww7.sincedirect.com/ http://journals.nlai.ir/ http://www.iiketab.com/ http://www.parand.se/       http://www.history.com/ http://library.nu/                          www.book24.ir shasa.ir http://nazar.ac.ir/ http://www.prozhe.com/http://www.sciencedirect.com/ www.sid.ir http://www.springer.com http://www.sciencedirect.com http://www.gigapaper.ir  
/ 0 نظر / 86 بازدید

برنامه سمینارهای درس مبانی زیبایی شناسی

              چهارشنبه 12-14 ردیف کد دانشجویی نام و نام خانوادگی تاریخ سمینار 1 911026872 ارجمندی بهادر 28-01-1392 2 911081065 اسدی سینا 28-01-1392 3 911075354 اسلامی مرجان 28-01-1392 4 911088875 افضلی ده زیاری مریم 28-01-1392 5 911097431 ایکانی ازاده 04-02-1392 6 911055419 بهربر مهتاب 04-02-1392 7 911252734 پگاه فهیمه 04-02-1392 8 911252530 پیشدادیان ازاده 04-02-1392 9 911042501 حایری کرمانی مونس 11-02-1392 10 911110535 حسینی مهسا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید

برنامه زمانی سخنرانی های درس مبانی زیبایی شناسی

پروژه های درس زیبایی شناسی   ساعت 8-10 چهارشنبه 24-08-91 مهدخت کیایی: غزلی از حافظ بهاره مذهب: مسجد جامع قزوین   چهارشنبه 01-09-91 الهام امیدی: تخت جمشید پرواز علی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید