# مبانی_زیبایی_شناسی

برنامه سمینارهای درس مبانی زیبایی شناسی

              چهارشنبه 12-14 ردیف کد دانشجویی نام و نام خانوادگی تاریخ سمینار 1 911026872 ارجمندی بهادر 28-01-1392 2 911081065 اسدی سینا 28-01-1392 3 911075354 اسلامی مرجان 28-01-1392 4 911088875 افضلی ده زیاری مریم 28-01-1392 5 911097431 ایکانی ازاده 04-02-1392 6 911055419 بهربر مهتاب 04-02-1392 7 911252734 پگاه فهیمه 04-02-1392 8 911252530 پیشدادیان ازاده 04-02-1392 9 911042501 حایری کرمانی مونس 11-02-1392 10 911110535 حسینی مهسا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

برنامه زمانی سخنرانی های درس مبانی زیبایی شناسی

پروژه های درس زیبایی شناسی   ساعت 8-10 چهارشنبه 24-08-91 مهدخت کیایی: غزلی از حافظ بهاره مذهب: مسجد جامع قزوین   چهارشنبه 01-09-91 الهام امیدی: تخت جمشید پرواز علی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید