# سیر_اندیشه_در_معماری

،تعدادی از منابع مطالعاتی جهت موضوعات سمینارهای درس سیر اندیشه های معماری:

1.      نقد معماری: وین اتو(1384)، معماری و اندیشه نقادانه، ترجمه امینه انجم شعاع، نشر فرهنگستان هنر مقالات سمینار "نقد معماری" دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 174 بازدید

وضوعات انتخاب شده برای سمینارهای درس سیر اندیشه در معماری

سیر اندیشه های معماری 01-1391 عنوان سمینار جمعه 10-12 جمعه 14-16 شنبه 8-10 شنبه 14-16 نقد معماری   فائزه شوشتری حسین ملک محمدی (متن کاری یورماکا) کوروش روشندل و همایون  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید