# سیر_اندیشه_در_معماری

لینک هایی برای دانلود مقاله و کتاب

http://www.irandoc.ac.ir/ http://thesis.irandoc.ac.ir/ http://www.ensani.ir/ http://www.magiran.com/ http://www.noormags.com/view/fa/default  http://neave.com/ http://toskal.ir/ http://www.irpdf.com/ http://ww7.sincedirect.com/ http://journals.nlai.ir/ http://www.iiketab.com/ http://www.parand.se/       http://www.history.com/ http://library.nu/                          www.book24.ir shasa.ir http://nazar.ac.ir/ http://www.prozhe.com/http://www.sciencedirect.com/ www.sid.ir http://www.springer.com http://www.sciencedirect.com http://www.gigapaper.ir  
/ 0 نظر / 81 بازدید

علیرضا خوارزمی نژاد در دوره دکترای معماری دانشگاه تکنولوژی استانبول

دوست بسیار عزیز و همکار گرامی، آقای مهندس علیرضا خوارزمی نژاد در دوره دکترای معماری دانشگاه تکنولوژی استانبول مشغول تحصیل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 64 بازدید

وضوعات انتخاب شده برای سمینارهای درس سیر اندیشه در معماری

سیر اندیشه های معماری 01-1391 عنوان سمینار جمعه 10-12 جمعه 14-16 شنبه 8-10 شنبه 14-16 نقد معماری   فائزه شوشتری حسین ملک محمدی (متن کاری یورماکا) کوروش روشندل و همایون  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 124 بازدید