فهرست منابع جهت امتحانات ترم جاری

فهرست منابع امتحانات دروسی که اینجانب در ترم جاری ارائه می دهم به شرح زیر معرفی می شود:

درس سیر اندیشه در معماری (کارشناسی ارشد)

کتاب "از زمان و معماری" نوشته ی منوچهر مزینی، انتشارات شهیدی

کتاب" بسوی یک معماری جدید" نوشته ی لوکوربوزیه، ترجمه محمدرضا جودت، نشر آرمانشهر

کتاب "ده کتاب معماری" نوشته ی ویتروویوس، ترجمه ریما فیاض، نشر دانشگاه هنر

کتاب" از مدرنیسم تا پست مدرنیسم"، ویراسته ی لارنس کهون، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و همکاران، نشر نی، فصل های "در پاسخ به روشن نگری چیست؟" نوشته ی امانوئل کانت، "بورژوازی و پرولتاریا" نوشته ی کارل مارکس و فریدریش انگلس، "بنیاد و بیانیه ی فوتوریسم" نوشته ی مارینتی، "برگرفته ای از پیچیدگی و تضاد در معماری" نوشته رابرت ونتوری، "پایان کتاب و آغاز نوشتار" نوشته ی  ژاک دریدا، "مرگ معماری مدرن" نوشته ی چارلز جنکز، " برگرفته ای از پست مدرنیسم چیست؟" نوشته ی چارلز جنکز.

کتاب "اصفهان تصویر بهشت" نوشته ی هانری استیرلن، ترجمه جمشید ارجمند، نشر فرزان روز. 0فایل پی دی اف دو فصل از این کتاب نایاب در وبلاگ قابل دانلود است.)

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" نوشته ایمان رئیسی، نشر کسرا، مقالات: 1. "منطقه گرایی انتقادی، معماری مدرن و هویت فرهنگی"، نوشته کنت فرامپتون، ترجمه ایمان رئیسی ص.124. 2. مطالعه تطبیقی تفکر لوکوربوزیه و ونتوری در مورد طبیعت" ص.140. 3. تحول تکنولوژی ساخت در تخت جمشید، ص. 160. 4. شادی در هنر ایران باستان، ص. 168. 5. "میدان تهی"، ص.206. 6. معماری افقی- معماری چند صدا، ص. 308

کتاب " اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، نوشته رافائل مونئو، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، نشر کسرا، فصل های ونتوری و اسکات براون، پیتر آیزنمن، رم کولهاس.

کتاب "جستاری درباره ی مهر و ناهید" نوشته محمد مقدم، نشر هیرمند

کتاب " تاریخ معماری غرب" نوشته امیر بانی مسعود، نشر خاک، فصل رنسانس: آلبرتی و پالادیو

مباحث مطرح شده در کلاس.

 

درس آشنایی با معماری معاصر ایران (کارشناسی ارشد)

کتاب " معماری معاصر ایران" نوشته امیر بانی مسعود، نشر هنر معماری قرن، از فصل "معماری دوره پهلوی اول" تا آخر

کتاب "نقد آثاری از معماری معاصر ایران" نوشته کامبیز حاجی قاسمی و همکاران، نشر وزارت مسکن و شهرسازی.

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" نوشته ایمان رئیسی، نشر کسرا، مقالات: 1. نقد ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران، ص. 94. 2. نقد شاختمان جدید مجلس شورای اسلامی، ص.100. 3. پنج معمار جوان در مسابقه پارک فناوری پردیسان، ص. 214. 4. رویکرد شکلی در تحلیل معماری هادی میرمیران و بهرام شیردل، ص. 220. 5. گرایش به تکنولوژی در معماری معاصر ایران، ص.250. 6. معماری افقی، معماری چند صدا، ص. 308.

مباحث مطرح شده در کلاس.

 

درس مبانی نظری معماری (کارشناسی)

کتاب " اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر"، نوشته رافائل مونئو، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، نشر کسرا

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" نوشته ایمان رئیسی، نشر کسرا،

مقالات: 1. ریخت شناسی حیاط مرکزی در خانه های بوشهر، ص. 298. 2. رویکرد شکلی در تحلیل معماری هادی میرمیران و بهرام شیردل، ص. 220. 3. فضا در جامع اردستان، ص.152. 4. راهکارهایی برای دستیابی به پایداری اجتماعی در مسکن، ص.272، 5.شادی در هنر ایران باستان، ص. 168، 6. تحول تکنولوژی ساخت در تخت جمشید، ص. 160، 7.تحلیل واژه شناختی ایده، کانسپت و واژگان مرتبط، ص. 318،

مباحث مطرح شده در کلاس.

 

درس آشنایی با تاریخ معماری معاصر (کارشناسی)

کتاب "از زمان و معماری" نوشته ی منوچهر مزینی، انتشارات شهیدی

کتاب " اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، نوشته رافائل مونئو، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، نشر کسرا، از فصل چهارم: پیتر آیزنمن، تا آخر.

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" نوشته ایمان رئیسی، نشر کسرا، مقاله های "میدان تهی"، ص.206. و "معماری افقی- معماری چند صدا" ص. 308

مباحث مطرح شده در کلاس.

/ 0 نظر / 120 بازدید