برنامه کارگاه نقد معماری معاصر

در سال 1388 در مرکز معماری ایران دوره ای تحت عنوان کارگاه نقد معماری معاصر جهت متقاضیان آزمون دکترای معماری برگزار نمودم که سرفصل مباحث ارائه شده به شرح زیر می باشد:
جلسه اول:
شرح برنامه، تمرین طوفان ذهنی/ تعریف معماری و واژگان مرتبط
سنت: تعریف/ افلاطون و ارسطو/ ویتروویوس/ قرون وسطی/ رنسانس، آلبرتی
(پروژه کارگاه نقد: یک اثر معماری امروز ایران که طی 10 سال گذشته ساخته شده باشد)

جلسه دوم:
مدرنیته: تعریف/ دکارت، کانت، مارکس/ معماری مدرن/ لوکوربوزیه
پسا مدرنیته: تعریف/ فوکو، دریدا، دلوز/ ونتوری، آیزنمن، کولهاس

جلسه سوم:
مبانی و اصول نقد/ انواع نقد معماری/ رویکردهای نقد معماری
نتایج رساله دکتری نگارنده در نقد، روش نوشتن و تدوین یک نقد معماری و اصول مربوطه/ ساختار سه گانه ی نوشته

جلسه چهارم:
معماری معاصر ایران، دوره پهلوی اول، دوره پهلوی دوم، دوره بعد از انقلاب 1357

جلسه پنجم:
تحلیل سئوالات ازمون دکترای معماری سال های 1381 تا 1387
/ 1 نظر / 49 بازدید
پریناز

درود فراوان برشما؛اینجانب دانشجوی کارشناسی معماری واحد بوشهراز شماخواهشمندم هر زمانیکه پست جدیدی در رابطه با نقد معماری معاصر قرار میدهید به من هم ایمیل بزنید که استفاده ببریم؛با تشکر