برنامه تحویل طرح معماری یک ارشد

طرح معماری یک، کارشناسی ارشد معماری، نیم سال اول 1392
آتلیه ی دکتر ایمان رئیسی

تاریخ تحویل در سایت دانشکده اعلام شده است.
ساعت 10 صبح.

کرکسیون در روز های 26 و 30 دی ماه در دانشکده امکان پذیر است.


مدارک مورد نیاز در روز ژوژمان:

سناریو، ایده، روند طراحی و تحلیل های ویژه ی طرح شامل تحلیل سایت یا پروژه های نمونه و ... به شکل مناسب ارائه شود.

جانمایی سایت پلان در عکس هوایی Google map در مقیاس 1:1000
سایت پلان مجموعه به همراه گذرهای اطراف؛ در مقیاس 1:300 با کدگذاری کلیه معبر ها و سطوحی که اختلاف سطح دارند.

برش های طولی (حداقل دو برش) و عرضی( حداقل جهار برش) از سایت در مقیاس 1:300

طرح چیدمان گونه های گیاهی سایت در مقیاس 1:300

طرح کفسازی (حداقل سه مورد) و جزئیات مبلمان محوطه (حداقل شش مورد) شامل نیمکت، آلاچیق، سطل زباله، روشنایی عمومی و ... در مقیاس مناسب (مثلا 1:50 یا 1:25)

پلان طبقات و بام فضاهای معماری؛ به همراه مبلمان و اندازه گذاری کلی فضاها؛ در مقیاس 1:200
برش ها (حداقل دو برش) و نماها (هر چهار نما) ی فضا های معماری؛ در مقیاس 1:200
پرسپکتیوهای خارجی شامل دیدهای پرنده و دیدهای انسانی در سایت (ارائه دستی یا کامپیوتری)

پرسپکتیوهای داخلی فضاهای معماری (ارائه دستی یا کامپیوتری)
ماکت پروژه در مقیاس 1:300 با ارائه ی گذرهای پیرامون با ارائه ی جزئیات متناسب مقیاس.


توجه:
 کلیه ی نقشه های فضاهای معماری می بایست به صورت دقیق ترسیم شود و کلیه نکات طراحی از جمله ضوابط نشریات شماره 3 و4 و 15 مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت شود.
همراه آوردن یک حلقه لوح فشرده (CD/DVD) از کلیه ی مدارک پروژه شامل فایل های اتوکد، سه بعدی، پرسپکتیو های خارجی و داخلی و عکس های ماکت، و نیز فایل شیت های ارائه شده در روز ژوژمان الزامی است.
یک صفحه ی A4 اعلام نظر و نقد آتلیه ی طرح یک به صورت تایپ شد ارائه شود.
هر نفر در روز ژوژمان فضایی به ابعاد 2 متر طول (سطح دیوار) و 4 متر ارتفاع، و 1 متر پیش آمدگی از دیوار، در کف در اختیار دارد. هشت متر مکعب فضا جهت چیدمان کارهای هر طرح درنظر گرفته شده است.

 

شاد باشید

/ 0 نظر / 149 بازدید