جلسه سوم و چهارم

موضوع جلسه:

ارائه ماکت های اتود با توجه به مباحث جلسات پیشین پیرامون سیستم های خودپاسخ دهنده.

اهداف:
تحلیل و نقد جمعی ایده ها و پروژه های ارائه شده در جلسه

/ 1 نظر / 244 بازدید

بعضی از ماکت ها عالی بود. باتشکر از شما