هفت عصای معماری

فیلیپ جانسون در فصلنامه معمار شماره 43 "هفت عصای معماری" را بدین شرح مطرح نموده است:

1. تاریخ 2.طراحی خوب 3.کارآیی 4.آسایش 5.ارزانی 6.خوش خدمتی به مشتری 7. ساختار

/ 0 نظر / 51 بازدید