کتاب های ایمان رئیسی در بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران

رم کولهاس؛ کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ؛ نوشته ی رم کولهاس، گزیده ترجمه ی ایمان رئیسی، نشر خاک، چاپ دوم، 1387

اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی، نوشته ی رافائل مونئو، ترجمه ی ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، نشر کتابکده کسرا، 1390

پشم و لگد از همه نوع، نوشته ی ایمان رئیسی، انتشارات کتابکده کسرا، 1390

کتاب های انتشارات کتابکده کسرا را در سالن ناشران داخلی از انتشارات حرفه هنرمند و آهنگ قلم، و در سالن های انتشارات دانشگاهی از غرفه های انتشارات دانش ایران، پرهام نقش و سیمای دانش و کتاب منتشر شده توسط نشر خاک را هم در سالن ناشران دانشگاهی، غرفه انتشارات خاک می توانید تهیه نمایید.

/ 0 نظر / 39 بازدید