انتشار کتاب رافائل مونئو به فارسی

کتاب "اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی" نوشته ی رافائل مونئو با ترجمه ی ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، توسط انتشارات کتابکده کسرا منتشر شد!

این کتاب در سال 2005 توسط انتشارات دانشگاه های ام، آی، تی و هاروارد منتشر شده است و ترجمه ی فارسی آن هم با مجوز رافائل مونئو در ایران منتشر شده است.

آقای دکتر نیما طالبیان، از مدیران انتشارات کتابکده کسرا در انتشار این کتاب لطف بسیار به مترجمان داشتند، که بدین وسیله از ایشان قدردانی می نماییم.

کتاب از این هفته در کتاب فروشی های تخصصی معماری با قیمت 10000 تومان ارائه می شود.

/ 0 نظر / 50 بازدید