کورش فرزامی

کوروش فرزامی 1316-1389

1339 مانسیون اول بینال تهران با طرح "چوپان"

اوایل دهه چهل آغاز طراحی سردر دانشگاه تهران

1347 افتتاح سردر دانشگاه تهران

1368 مهاجرت از ایران

1389 مرگ در 73 سالگی، واشنگتن

علاقه به پیکاسو و لوکوربوزیه

بحث کوبیسم در طرح سردر + مفهوم فضا- زمان

طول سردر 30 متر، پایه ها از 80 تا 15 سانتیمتر

حمایت هیات امنا در انتخاب مشاور خارجی جهت قالب بندی و اجرای بتن (هزینه ی مصالح سرامیک به اجرای بتنی خوب اختصاص یافت)

حمایت محسن فروغی از نمایان بودن طرح بتن

مهندس سازه: سیمون سرکیسیان

کل کار اجرا: میلگرد گذاری، قالب بندی، بتن ریزی.

 

موارد ذکر شده خلاصه ای از نوشته ی آقای علی محمد سادات افسری بود که متن کامل آن در فصلنامه معمار شماره 63 منتشر شده است.

/ 0 نظر / 135 بازدید