داستان مسابقه " شمس تبریزی "

A lecture by" Kourosh Hajizadeh " 

The Narration of A Well Known Story
Story of " Shams -e- Tabrizi "
Tabriz Islamic Art university , 23 February 2014

" سخنرانی " کورش حاجی زاده
روایت یک حکایت 
داستان مسابقه " شمس تبریزی " 

زمان : یکشنبه 4 اسفند 1392 
مکان: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
/ 0 نظر / 52 بازدید