برنامه تحویل پروژه ها و منابع امتحانات ترم مهر تا دی ماه 1393

تاریخ تحویل پروژه ها ی کلیه دروس تا ساعت 24 روز سه شنبه 30 دی ماه 1393 و از طریق ارسال به ایمیل imanraeisi@gmail.com می باشد و هیچ گونه نسخه ی چاپ شده ای تحویل گرقته نمی شود. فقط دانشجویانی که مایل هستند روند تحقیق یا فایل سمینار خود را بصورت فایل بر یک نسخه لوح فشرده ارائه کنند، در همان روز امتحان لوح فشرده را به مدرس یا کارشناس گروه معماری آقای مهندس چهل مهران تحویل دهند.

ضمنا خواهشمند است نام کلیه فایل های مرتبط با پروژه ی خود را با حروف انگلیسی تایپ نمایید و در هر فایل، نام خانوادگی خود و اعضای گروه را بنویسید.

منابع معرفی شده جهت تهیه مقاله علمی را با دقت مطالعه نمایند:

کتاب "مقدمه ای بر روش بحقیق در علوم انسانی" نوشته محمدرضا حافظ نیا

کتاب "رساله در مقاله نویسی" نوشته ضیاء موحد

  1. اصول ارجاع مقالات علمی را به دقت رعایت نمایند. ذکر شماره صفحه مطلب مورد استفاده در مقاله الزامی است.
  2. مقاله حداکثر در 5000 کلمه تنظیم شود.
  3. عنوان تصاویر و منبع آنها هم در زیر هر تصویر نوشته شود.
  4. ساختار یک مقاله ی علمی را رعایت نمایید: چکیده، مقدمه، بدنه، نتیجه، منابع
  5. جهت صفحات، از سمت راست 4 سانتیمتر و از بالا و پایین و سمت چپ 2 سانتیمتر حاشیه در نظر بگیرید.
  6. فونت میترا، شماره 14 برای متن و شماره 12 برای منابع با یک سانتیمتر فاصله بین سطر ها در نظر گرفته شود.

منابع امتحان:

سیر اندیشه در معماری 

کتاب "تجربه ی مدرنیته"، نوشته ی مارشال برمن، ترجمه ی مراد فرهادپور

مقاله ی "منطقه گرایی انتقادی"، نوشته ی کنت فرامپتون، ترجمه ی ایمان رئیسی، منتشر شده در کتاب "پشم و لگد از همه نوع"، نشر کسرا

کتاب "معماری و اندیشه نقادانه"، نوشته وین اتو، ترجمه امینه انجم شعاع، نشر فرهنگستان هنر

 کتاب "نقدبازی، جستارهای نقد معماری" به کوشش ایمان رئیسی، نشر کسرا

+ مباحث مطرح شده در کلاس

تاریخ معماری معاصر ایران

کتاب " معماری معاصر ایران" نوشته امیر بانی مسعود، نشر هنر معماری قرن، از فصل "معماری دوره پهلوی اول" تا آخر

کتاب "نقد آثاری از معماری معاصر ایران" نوشته کامبیز حاجی قاسمی و همکاران، نشر وزارت مسکن و شهرسازی.

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" نوشته ایمان رئیسی، نشر کسرا، مقالات: 1. نقد ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران، ص. 94. 2. نقد ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی، ص.100. 3. پنج معمار جوان در مسابقه پارک فناوری پردیسان، ص. 214. 4. رویکرد شکلی در تحلیل معماری هادی میرمیران و بهرام شیردل، ص. 220. 5. گرایش به تکنولوژی در معماری معاصر ایران، ص.250. 6. معماری افقی، معماری چند صدا، ص. 308.

+ مباحث مطرح شده در کلاس.

نظریه و روشهای طراحی

کتاب "طراحان چگونه می اندیشند" نوشته برایان لاوسون، ترجمه حمید ندیمی، نشر دانشگاه بهشتی

کتاب "مقدماتی بر روشهای طراحی معماری، نوشته کاری یورماکا، ترجمه کاوه بذرافکن، نشر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

+ مباحث مطرح شده در کلاس.

مبانی زیبایی شناسی

 کتاب "فلسفه ی هنرها، درآمدی بر زیبایی شناسی"، نوشته گوردون گراهام، ترجمه مسعود علیا، نشر ققنوس، فصل های اول تا سوم.

+ مباحث مطرح شده در کلاس.

مبانی نظری معماری (کارشناسی)

کتاب زیبایی شناسی معماری، نوشته یورک گروتر، ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، نشر دانشگاه بهشتی، چهار فصل: فرهنگ و سبک/ محیط و مکان/ فضا / فرم

کتاب " اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر"، نوشته رافائل مونئو، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، نشر کسرا، فصل های فرانک گری و هرزوگ و دمورن

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" نوشته ایمان رئیسی، نشر کسرا، مقاله تحلیل واژه شناختی ایده، کانسپت و گروه واژگان مرتبط، ص. 318

مباحث مطرح شده در کلاس.

/ 0 نظر / 114 بازدید