نقد و نقد

ظرفیت نقد و منتقد در چهار گام

ایمان شفیعی

 این یادداشت پس از مطالعه ی نقدی از فراز سلیمانی بر طرح دوم مسابقه ی باغ بازار سبزوار، نوشته شده است. اینجا

01 معیارهای تصمیم گیری داوران عموما دو جنبه دارد، یکی معیارهای از پیش تعیین شده مطابق با خواسته های برگزارکنندگان و دیگری معیارهای شخصی داوران. موضوع معیارهای شخصی هم به معماری مرتبط می شود، نمی توان منکر این شد که تفکر شخصی معمار نقش مهمی در تبدیل موضوع به محصول دارد، سلیقه یا مدل فکری است که به گرایشات یک دفتر معماری جهت می دهد. به علت تعدد دیدگاه‌ها در دوران معاصر، قضاوت در مورد اثر هنری نیز امری نسبی است، پس درصد زیادی از نتایج مسابقات معماری، با تفکرات شخصی داوران مرتبط است.

02 پروژه ی دوم مسابقه‌ی مذکور، با استفاده از نرم افزار به عنوان تکنیک طراحی، شکل گرفته است و طراحان توانسته اند از این تکنیک در جهت خلق اتفاقی جالب بهره گیرند. این که از یک الگوی تاریخی برای شکل گیری پوسته در پلاگ‌این گراس‌هاپر استفاده شده است، نشان‌گر تسلط طراحان در استفاده از این ابزار روز معماری است. با بررسی چند پروژه از این گروه طراحی دریافتم که این موضوع، یک مدل و چالش فکری برای آنها است که در چند پروژه آنرا تجربه کرده اند و این بیانگر داشتن رویکردی تعریف شده در حوزه‌ی معماری است.

3. قصد من محاکمه ی نقد فراز سلیمانی نیست، بلکه دیدگاهم را در این مورد بیان می‌کنم. فراز عزیز، شما نه تنها تعریف سنتی نقد، یعنی جداسازی سره از ناسره، بدون حب و بغض را زیر سوال برده‌اید، بلکه تعریف مدرن نقد، یعنی نقد محتوا را نیز در نظر نمی گیرید. چند موضوع مهم در نقد شما وجود دارد. یکی عنوان نقد شما است: کردانیسم! کردانیسم در فرهنگ لغات آکسفورد به معنی فلسفه و استراتژی دروغ گویی به مردم است که به نظر می‌رسد بار احساسی عنوان بر وجه عقلی اش بیشتر است. دیگری بحث اصالت است. کامران افشارنادری نقد اصالت را نوعی تفتیش عقاید می داند. طیف گسترده ای از معماران، از لوکوربوزیه و میس وندر رو تا کولهاس و بیارکه انگلس از تفکرات یکدیگر تاثیر می پذیرند، بدون اینکه ارجاع دقیقی به آن داشته باشند. علیرضا تغابنی هم در مورد اصالت ایده مطرح می کند که در دنیایی که همه چیز نسبی است، اریجینالیتی هم مفهومی نسبی است. لذا موضوع معماری امروز، خوانش های جدید و انتقادی است که می تواند وجه هنری اثر معماری را بالا ببرد.

4. تا دوره ای، یکی از معضلات معماری ایران، عدم نقد و نقدپذیری بود، اما به نظر می‌رسد که امروزه این معضل به سمت عدم نقد صحیح گرایش پیدا کرده است. برای نقد می بایست تکلیف منتقد با موضوع معماری مشخص و میزان تسلط او بر اثر مورد نقد، کافی باشد.

/ 0 نظر / 47 بازدید