منتخب نوشته های نقادانه

در ادامه فهرست تعدادی از یادداشت ها و مقالاتی را که با رویکرد نقادانه نوشته ام، آورده ام. با کلیک بر هر یک میتوانید به متن کامل آن دسترسی داشته باشید.

نقد معماری ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران
نقد معماری ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی
رویکردی نقادانه به معماری ژاک هرتزوگ و پیردمورن
معرفی و نقد معماری شیگروبان

فضای خالی در مجسمه‌های پرویز تناولی

رویکرد شکلی به معماریهادیمیرمیران و بهرام شیردل
پرسش از بهرام شیردل
تناقض 1
تناقض 2
حافظ به روایت کیارستمی
تناقض 3 یا نامه هایی به معماری در حال احتضار ایران
تناقض 4 یا ادامه ی نامه هایی به ...
مشق خلاقیت در فضای مجازی با اندکی تاخیر
مقدمه ای در نقد سیستم آموزش معماری در ایران- 1
مقدمه ای در نقد سیستم آموزش معماری در ایران- 2
در ستایش فضا
جنایت خالکوبی
نقدی بر مباحث داوری هشتمین دوره جایزه بزرگ معمار 1387
صفحه و سازه در پوسته های دو پروژه نادر تهرانی
ایراندخت

نقد نقدم آرزوست!

/ 1 نظر / 15 بازدید
مهران

گفت انچه یافت می نشود انم ارزوست!