برنامه طرح معماری 2 ارشد نیمسال دوم 1392

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دانشکده معماری و شهرسازی

 

برنامه درس طرح معماری دو

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری نیمسال دوم 1392

موضوع: مجموعه سالن های همایش دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

هدف طرح:

آنچه در سرفصل درس طرح معماری دو کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری مورد اشاره قرارگرفته است، نشان از توجه به جنبه های نظری طراحی در این درس دارد. متن سرفصل عبارت است از: "این طرح صرف نظر از موضوع طراحی، به جنبه های نظری و ارزشی معماری نظر دارد و دانشجو باید همراه طراحی به تبیین نظریه خویش در زمینه معماری پرداخته و انعکاس آن را در طرح خویش ارایه دهد."

تشریح هدف و چگونگی ارزش گذاری طرح

در این طرح افزون به جنبه های نظری که می تواند به صورت کامل یا عمده به مباحث فنی و معاصر اختصاص یابد، امکان توجه به موضوع فرهنگ در معماری هم وجود دارد و دانشجویان می توانند در صورت تمایل به زمینه های تاریخی و فرهنگی سرزمین کهن قزوین هم توجه نمایند. در این زمینه هم در سرفصل درس اشاره شده است که: "در این طرح نظر و واکنش دانشجو در ارتباط با معماری گذشته و حال، هویت و اصالت در معماری، سبک های رایج در معماری و نظریه های صاحبنظران عرصه معماری مورد توجه بوده و طرح ارایه شده باید علاوه بر جنبه های کاربردی و عملکردی و اجرایی، دارای پشتوانه فکری و فلسفی هم باشد. این پشتوانه می تواند بصورت مجزا و یا توسط نقشه های توجیهی تحویل و مورد قضاوت قرار گیرد. ارزشگذاری مبتنی بر چهار راستای زیر خواهد بود:

1. توجیه تحلیلی مبانی نظری طراحی

2. کیفیت طرح

3. تطابق طرح با خواسته های برنامه فیزیکی

4. انطباق با مقررات ملی ساختمان و قابلیت اجرا در ایران 

موضوع طراحی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در نظر دارد که در سایت دانشگاه، مجموعه سالن های همایش را احداث نماید. لذا پس از بحث و تبادل نظر مدیر محترم گروه دانشکده معماری با معاونت محترم عمرانی دانشگاه و ریاست محترم دانشکده معماری و شهرسازی، مقرر شده است که این موضوع به عنوان موضوع طراحی معماری دو کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری انتخاب شود و دانشجویان محترم بصورت انفرادی یا گروهی با راهنمایی استاد محترم مربوطه به طراحی این مجموعه پرداخته و در پایان نیمسال تحصیلی کلیه آثار مورد قضاوت هیات داوران قرار گرفته و طرح های منتخب جهت ارایه به هیات رئیسه محترم دانشگاه ارسال خواهد شد. بدیهی است در صورت انتخاب یکی از آثار جهت اجرا، حق تالیف اثر در مراحل بعد طراحی رعایت خواهد شد.

برنامه فیزیکی

سالن اصلی با ظرفیت 1500 تا 2000 نفر

چهار سالن جانبی به شکل آمفی تئاتر کوچک با ظرفیت 100 تا 150 نفر

دو سالن جانبی مسطح چند عملکردی جهت برگزاری نمایشگاه، پذیرایی و ...

سایر فضاها مطابق استانداردهای برنامه ریزی فضاهای فرهنگی (منتشر شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی)[1] سازماندهی شود.

ملاحظات طراحی

ورودی اصلی مجموعه از بدنه شمالی در نظر گرفته شود.

ورودی VIP از بدنه جنوبی در نظر گرفته شود.

ورودی های فرعی و خروجی های اضطراری از بدنه های شرقی و غربی در نظر گرفته شود.

ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی مد نظر قرار گیرند. 

سایت پلان

زمینی واقع در سایت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ضلع جنوب غربی مسجد امام رضا (ع) جهت احداث این مجموعه انتخاب شده است و نقشه های مربوطه به پیوست ارائه شده است.

[1]  فایل پی دی اف استاندارد مذکور توسط مدیر محترم گروه معماری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

/ 0 نظر / 182 بازدید