پست های ارسال شده در آدر سال 1391

،تعدادی از منابع مطالعاتی جهت موضوعات سمینارهای درس سیر اندیشه های معماری:

1.      نقد معماری: وین اتو(1384)، معماری و اندیشه نقادانه، ترجمه امینه انجم شعاع، نشر فرهنگستان هنر مقالات سمینار "نقد معماری" دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 246 بازدید