پست های ارسال شده در مهر سال 1391

بناهای انتخاب شده جهت نقد در درس معماری معاصر ایران

آزاده غلامی: کانون وکلای میرمیران احمد مظفری: کارخانه پایکاربنیان پانل، شرکت آرد تابان خدایی: مجتمع اداری تجاری ولیعصر، عباس ریاحی فرد، فریناز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 125 بازدید

وضوعات انتخاب شده برای سمینارهای درس سیر اندیشه در معماری

سیر اندیشه های معماری 01-1391 عنوان سمینار جمعه 10-12 جمعه 14-16 شنبه 8-10 شنبه 14-16 نقد معماری   فائزه شوشتری حسین ملک محمدی (متن کاری یورماکا) کوروش روشندل و همایون  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 129 بازدید