پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

بناهای انتخاب شده توسط دانشجویان جهت درس معماری معاصر ایران

احمد باقری: ساختمان نظام مهندسی قزوین راهبه قاسمی: دانشکده فنی دانشگاه تهران سارا همتی ترابی: موزه هنرهای معاصر تهران مولود حاجی ولیان: دانشکده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 156 بازدید