معماری را فرهنگ می سازد!

نشستی به بهانه ی رونمایی کتاب

بن مایه های نوین در معماری بوشهر

نوشته مهندس بهروز مرباغی

 

 با سخنرانی

دکتر محمد منصور فلامکی

دکتر سیروس باور

مهندس شهاب الدین ارفعی

 

مکان: موزه هنرهای آیینی امام علی

تهران. جردن، خیابان اسفندیار، چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392 ساعت 16 تا 19

/ 0 نظر / 24 بازدید