فهرست مطالب فصلنامه آبادی

   

فصلنامه آبادی
ISSN 1021-9846
سال بیستم، شماره 34 (پیاپی 69)، زمستان 1389
136 صفحه
مسکن اجتماعی با رویکرد مسکن اقشار کم درآمد

   

گفتار سردبیر
ابوالفضل مشکینی   ص 4

 

   

 

 

 

 نقد و آسیب شناسی سیاست گذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران
کیومرث حبیبی، مصطفی بهزادفر، کمال ترابی، وحید محکی   ص 6

   

 

 

 مسکن مهر: همگامی با رشد شهر یا تحمیل گستره های برنامه ریزی نشده به آن
امیرحسن پورجوهری   ص 14

   

 

 

 اعطای حق نگهداشت مسکن روشی برای مواجه با چالش مسکن شهروندان کم درآمد شهر
آتوسا مدیری، نیکو مدقالچی   ص 18

   

 

 

 برآورد نابرابری مسکن در استان هرمزگان با استفاده از ضریب جینی
ابوالفضل مشکینی، کرامت الله زیاری، فریاد پرهیز، علیرضا غلامی   ص 28

   

 

 

 تحلیل رابطه برنامه ریزی بخش (اقتصادی) و برنامه ریزی فضایی در نظام برنامه ریزی ایران (مطالعه موردی : مسکن مهر در شهرهای جدید)
کرامت اله زیاری، ناهید سجادیان، ماندانا مسعودی راد   ص 34

   

 

 

 مروری بر طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25000 نفر
اکبر پرهیزکار، ناصر شاهدی   ص 44

   

 

 

 آسیب شناسی طرح مسکن مهر
محمد جواد غلامی   ص 50

   

 

 

 بررسی عوامل طراحی تاثیر گذار بر هزینه ساخت مجموعه های مسکن مهر و بهینه سازی طرح ها
سیدمجتبی حسینعلی پور، محبوبه شریعتی نیا   ص 56

   

 

 

 رهن کارای مکان، تجربه ای نو در بخش مسکن
تایماز لاریمیان، محمدرضا درودی   ص 70

   

 

 

 فرآیند طراحی یک مکان با هویت
راضیه رضازاده، بهاره حیدری   ص 80

   

 

 

 تحلیل روند توسعه فضایی شهر بجنورد به منظور ارائه راهکارهای بهبود وضعیت مسکن شهری (با تاکید بر رشد هوشمند)
مهین نسترن، حمیده محمدزاده تیتکانلو، محمدرضا ضمیری   ص 90

   

 

 

 تعیین عوامل پایداری اجتماعی - فرهنگی در طراحی مجتمع های مسکونی اقلیم سرد و خشک ایران - مطالعه موردی اردبیل
اسماعیل ضرغامی، حمیدرضا عظمتی، بهرام صالح صدقپور، کاظم قلیزاده   ص 98

   

 

 

 نقش کزینش گیاهان در منظر سازی پایدار
سیدمجید مفیدی، ندا صحراگرد منفرد   ص 106

   

 

 

 نگاهی به برنامه مسکن مهر و برخی مسائل شهرسازی و معماری مربوط به آن
بهرام صالحی   ص 112

   

 

 

 معرفی بنا
هاشم هاشم زاده، ساناز شبیری   ص 116

   

 

 

 در جهان معماری
آزاده شاهچراغی، عاطفه واحدی   ص 124

   

 

 

 معرفی کتاب
اعظم ادهمی   ص 134

 

 

فصلنامه آبادی
ISSN 1021-9846
فصلنامه فنی، مهندسی
سال بیستم، شماره 33 (پیاپی 68)، پاییز 1389
172 صفحه
موضوع: مباحثی در شهرسازی و معماری

 

 

گفتار سردبیر
ابوالفضل مشکینی   ص 4

 

   

 

         

 

 

 تعامل نظر و عمل در جهت گیری فرآیند طراحی معماری فولدینگ
محمدجواد مهدوی نژاد، غزل ابوالوردی   ص 6

   

 

 

 تعامل نظر و عمل در جهت‏گیری فرایند طراحی معماری فولدینگ، محمد جواد مهدوی‏نژاد، غزل ابوالوردی، ص6، راهکارهای عملی شاخصه‏های پایداری در معماری ایران (نمونه موردی: خانه بروجردیها)
رفیعه فرشچی   ص 12

   

 

 

 تحمیل معماری به مسیر توسعه پایدار،
سمر حقیقی بروجنی   ص 20

   

 

 

 تضاد مولدها تعامل مولد میان گذشته تاریخی و تفکرات نوین
محسن کمالی   ص 26

   

 

 

 نقش ساختاری سکانس در ادبیات معماری
سید باقر حسینی، نارملا نیکنام   ص 36

   

 

 

 ردپای جستجوی کودکی «محیط یادگیری انعطاف‏پذیر»
کریم مردمی، مهسا دلشاد   ص 46

   

 

 

 مطالعه نقش فضای باز در معماری سنتی ایران، جهت بهبود و ارتقاء معماری معاصر
زهرا احمدی   ص 52

   

 

 

 نگرشی بر ویژگی‏ها و معیارها در طراحی مسکن سالمندان با رویکردی نو به «پیوند نسل‏ها»
هاشم هاشم‏نژاد، فائزه حبیبی   ص 60

   

 

 

 تبیین مفهوم کدهای فرم-بنیاد و جایگاه آن در جنبش نوشهرسازی
سلمان مرادی، الناز امیرهدایی   ص 70

   

 

 

 کاربرد ابعاد رویه‏ای طراحی شهری در تدوین چشم انداز
رحمان تفهمی   ص 82

   

 

 

 فرایند طراحی راهبردی باغ سنگی با برداشتی از عرفان نهفته در شاهنامه (هفت خان رستم) و کوهستان، مطالعه موردی: پارک فردوسی در دره جمشیدیه (تهران)
محمدرضا بمانیان، نینا الماسی‏فر   ص 90

   

 

 

 بازشناخت مناسبات باغ ایرانی در روند شکل‏گیری شهر اصفهان از دوران تیموری تا صفوی
محمدرضا لیلیان، مهدیه عابدی   ص 100

   

 

 

 توسعه محلی و منطقه‏ای، از چه نوع و برای چه کسانی؟
ابوالفضل مشکینی، حجت‏الله رحیمی جق‏جقی، اکرم تفکری   ص 106

   

 

 

 بررسی موانع و فرصت‏های اقتصادی و اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت‏های فرسوده شهری؛مطالعه‏ای در مقیاس محله (نمونه موردی محله جوانمرد قصاب)
احمد پور احمد نوشین پاکدوست   ص 116

   

 

 

 «راهکارهایی جهت رفع مشکلات موجود در مدیریت شهری ایران» (دولت محلی جایگزین مدیریت محلی)
مارال ذولقدر، علی پیمانی   ص 122

   

 

 

 رتبه‏بندی سکونتگاه‏های روستایی به روش شاخص ویژگی و سطح‏بندی آن‏ها با قاعده پیشنهادی استورگس (نمونه موردی: سکونتگاه‏های روستایی بخش خرمدشت)
مهرشاد خلج، سمیه گرمرودی   ص 130

   

 

 

 ضرورت مطالعه مرکز، نظام جامع (یکپارچه) پایش توسعه کالبدی
ابوالفضل مشکینی، ناصر بنیادی   ص 135

   

 

 

 بررسی طرح‏های کالبدی اجراء شده در روستای زاویه سفلی
محسن سرتیپی‏پور، سلیمان راسق‏قزلباش   ص 138

   

 

 

 معرفی بنا
زهره فراهانی   ص 148

   

 

 

 در جهان معماری ص 156

   

 

 

 گزارش
محمدعلی طبرسا   ص 162

   

 

 

 گزارش
یاسر میری   ص 166

   

 

 

 معرفی کتاب
اعظم ادهمی   ص 170

 

 

فصلنامه آبادی

ISSN 1021-9846

فصلنامه فنی، مهندسی

سال بیستم، شماره 32 (پیاپی 67)، تابستان 1389
144 صفحه

 

 

سخن نخست
میرمحمد غراوی   ص 4

 

   

 

         

 

 

 گفتار سردبیر
محمدعلی طبرسا   ص 5

   

 

 

 بازآفرینی شهری: به سوی زبانی مشترک برای مرمت و حفاظت شهری در ایران
سهند لطفی   ص 6

   

 

 

 راهبرد مدیریت یک پارچه شهری جهت مداخله در بافت های فرسوده شهری
اسماعیل دویران   ص 10

   

 

 

 بررسی نقش و جایگاه معیارهای اجتماعی در تحقق پذیری مرمت بافت های فرسوده شهری
حمیدرضا شایان، حامد کامل نیا، حجت وثاق   ص 18

   

 

 

 تبیین تطبیقی مکانیزم برنامه ریزی مسکن در بافت های فرسوده و بافت های جدید شهری
فرزانه جلایر   ص 24

   

 

 

 بررسی نقش و جایگاه کودکان در بهسازی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی
نوید سعیدی رضوانی، حمیدرضا دانش پور   ص 32

   

 

 

 اعتمادسازی و سازماندهی نهادهای محلی زیربنای مشارکت پذیری حداکثری در بافت های فرسوده
مجید روستا، سید ابراهیم حسینی، هما هدایت   ص 40

   

 

 

 ارزیابی روش های اقتصادی محرک نوسازی با تاکید بر مشارکت اجتماعی در بافت های فرسوده شهری
رسول بیدرام، امیر محمد معززی، مهر طهران، شهاب الدین رفعتی   ص 46

   

 

 

 تامین امنیت بافت های تاریخی و با ارزش؛ ادای حق شهروندی و راهی به سوی تجدید حیات (مطالعه موردی: محله فهادان یزد)
فاطمه دهقان، کاظم مندگاری   ص 52

   

 

 

 تحلیل تطبیقی شهرسازی و معماری مدرن و پسامدرن
ابوالفضل مشکینی، فرهاد پرهیز، حافظ مهدنژاد   ص 64

   

 

 

 تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از تکنیک اسپیس سینتکس
مهناز موسوی، هانیه زرگر دقیق   ص 72

   

 

 

 شناسایی کریدورهای دید راهبردی تهران
سارا دادپور، سارا میرزاد   ص 78

   

 

 

 ارزیابی ملاحظات شهرسازی در احداث مجتمع های مسکونی تبریز
حسین خلیلی مرد، یوسف محمد زاده   ص 86

   

 

 

 طراحی بخشی از باروری تاریخی شهر تبریز
لیدا بلیلان اصل   ص 96

   

 

 

 تبیین و تحلیل اصول شهرسازی کانسترا اکتویستی
محمدعلی طبرسا، احمد خلیلی   ص 106

   

 

 

 آموزش مهندسی معکوس معمارانه از طریق الگوریتم آنالیز آثار در کلاس های طراحی معماری
محمدرضا پورجعفر، سجاد نازی دیزجی، احمدرضا کشتکار فلاحی   ص 112

   

 

   

در جهان معماری

 

 

 

 معماری بیونیک و جایگاه آن در معماری معاصر جهان
سید عباس یزدانفر، شیوا غفاری جباری   ص 118

   

 

 

 معماری پایدار، ساختمان های سبز دانشگاه علوم کالیفرنیا در سانفرانسیسکو، اثر رنزو پیانو
کریستن کسیر، زهرا احمدی   ص 126

   

 

       

 

 

 گزارش ص 130

   

 

 

 معرفی کتاب ص 142

 

 

فصلنامه آبادی

ISSN 1021-9846

فصلنامه فنی، مهندسی

سال بیستم، شماره 31 (پیاپی 66)، بهار 1389
164 صفحه

 

 

سخن نخست
میرمحمد غراوی   ص 4

 

   

 

         

 

 

 گفتار سردبیر
محمدعلی طبرسا   ص 5

   

 

 

 آموزش طراحی معماری(بررسی تطبیقی رویکرد گذشته نگر و رویکرد نوین)
شیرین یزدانی، محمدعلی خانمحمدی   ص 6

   

 

 

 طراحی بام سبز، راهکارها صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان
مریم مسندی، شاهین حیدری   ص 14

   

 

 

 سیستم های سازه ای لوله در لوله در ساختمان های بلند مرتبه
آناهیتا خدادادی، مهزاد تشکری   ص 20

   

 

 

 نگاهی به فناوری های جدید سازه در معماری، سازه های تاشونده
حسام عشقی صنعتی   ص 26

   

 

 

 معماری و جامعه
علی اسدپور   ص 32

   

 

 

 بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت معماری شهری و سیمای شهر
راضیه رضا زاده   ص 38

   

 

 

 تبیین پارادایم پست مدرنیسم در شهرسازی و معماری
محمدعلی طبرسا، احمد خلیلی، صحنه خیابان، آتوسا مدیری   ص 48

   

 

 

 عوامل مهم در احساس خطر، ترس و گریز از فضای شهری، سیاست هایی برای دستیابی به امنیت روانی عابران در فضای شهری
پروین قائم مقامی، اسلام کرمی&nbsp

/ 0 نظر / 347 بازدید