برنامه درس سیر اندیشه های معماری، کارشناسی ارشد معماری

برنامه درس

سیر اندیشه در معماری

دوره کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مدرس: ایمان رئیسی، پاییز 1393

هدف:

آشنایی با اندیشه های فلسفی و معماری در طول تاریخ با رویکردی تحلیلی نسبت به آنها و با توجه به اندیشه های مطرح شده در دهه اول قرن بیست و یکم.

موضوعات:

اندیشه های حوزهی سنت:

مهرپرستی، زرتشت، تحلیل تخت جمشید

بررسی اندیشه های افلاطون، ارسطو و ویتروویوس

بررسی تحولات قرون وسطی و رنسانس، بررسی اندیشه های آلبرتی و پالادیو

اسلام، بررسی کتاب های حس وحدت و اصفهان تصویر بهشت، تحلیل مسجد امام اصفهان

اندیشه های حوزهی مدرنیته:

بررسی اندیشه های دکارت، کانت و مارکس

بررسی کتاب تجربه ی مدرنیته، نوشته ی مارشال برمن

بیانیه های معماران: لوس، گروپیوس، میس، لوکوربوزیه

پدیدارشناسی، بررسی کتاب معماری و ادراکات حسی (چشمان پوست)، نوشته یوهانی پالاسما

اندیشه های حوزهی پسامدرنیته:

بررسی اندیشه های فوکو، دریدا و دلوز

هویت، منطقه گرایی و پایداری

قدرت، حوزه عمومی و مجازی سازی

جنسیت و فضا، بررسی کتاب فضا، قدرت، تمایز، نوشته دورته کولمان

نقد معماری، بررسی کتاب معماری و اندیشه نقادانه، نوشته وین اتو

اندیشه در آثار معماران هلندی، بررسی کتاب هلندیان سرگردان، نوشته کاری یورماکا

اندیشه در آثار معماران ژاپنی، بررسی کتاب گفتگوهای متابولیسم، به کوشش رم کولهاس و هانس اولریخ اوبریست

                                 

منابع

حوزه ی سنت:

اردلان، نادر و بختیار، لاله (1378) حس وحدت، اصفهان: خاک.

استیرلن، هانری (1377) اصفهان تصویر بهشت، ترجمه جمشید ارجمند، تهران: فرزان روز.

بانی مسعود، امیر (1383) تاریخ معماری غرب، اصفهان: خاک.

بهار، مهرداد (1387) تخت جمشید، با عکس های نصراله کسراییان، تهران: آگاه.

ذکاء، یحیی (1375) نوروز و بنیادهای نجومی آن در تخت جمشید،

کاپلستون، فردریک (1380) تاریخ فلسفه: یونان و روم، ترجمه جلال الدین مجتبوی، جلد اول، تهران: علمی و فرهنگی.

مقدم، محمد (1388) جستاری درباره ی مهر و ناهید، تهران: هیرمند.

ویتروویوس، مارکوس (1387) ده کتاب معماری، ترجمه ریما فیاض، تهران: دانشگاه هنر.

حوزه ی مدرنیته:

احمدی، بابک (1375) حقیقت و زیبایی، تهران: مرکز.

برمن، مارشال (1386) تجربه ی مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: طرح نو.

گنجی، اکبر (1375) سنت، مدرنیته، پست مدرن؛ گفتگو با داریوش آشوری، حسین بشیریه، رضا داوری، موسی غنی نژاد، تهران: صراط.

مزینی، منوچهر (1376) از زمان و معماری، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

حوزه ی پسامدرنیته:

اتو، وین (1384)، معماری و اندیشه ی نقادانه، ترجمه امینه انجم شعاع، تهران: فرهنگستان هنر.

رئیسی، ایمان (1390) پشم و لگد از همه نوع، مجموعه آثار، مشهد: کتابکده کسری.

رئیسی، ایمان (1392) نقدبازی؛ جستارهای نقد معماری، مشهد: کتابکده کسری.

رئیسی، ایمان (1393) نظربازی؛ جستارهای نظریه معماری، مشهد: کتابکده کسری.

شایگان، داریوش (1380) افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار، تهران: فرزان روز.

ضیمران، محمد (1378) میشل فوکو: دانش و قدرت، تهران: هرمس.

ضیمران، محمد (1379) ژاک دریدا و متافیزیک حضور، تهران: هرمس.

قره باغی، علی اصغر (1380) تبارشناسی پست مدرنیسم، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

کهون، لارنس (1381) از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و همکاران، تهران: نی.

کولبروک، کلر (1387) ژیل دولوز، ترجمه رضا سیروان، تهران: مرکز.

مونئو، رافائل (1390) اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، مشهد: کتابکده کسری.

هاروی، دیوید (1390) وضعیت پسامدرنیته، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: پژواک.

 

/ 2 نظر / 309 بازدید

باسلام.من دانشجو ارشد علوم تحقیقات فازس هستم.می خواستم راجع به اندیشه ها ی ویتروویوس مقاله بنویسم تو ی پیدا کردن منابع دچار مشکل شدم می شه لطفا من و راهنمایی کنید.....مچکرم

شهریار ارحمند

عالی بود مرسی