برنامه درس معماری معاصر

برنامه هفتگی:
جلسه اول: طرح مسئله و اهمیت موضوع/ تمرین طوفان ذهنی/ روش‌های دسته‌بندی معماری معاصر/ معرفی برنامه کلاس و منابع مطالعاتی.
جلسه دوم: داستان معماری/ بررسی تحولات انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی/ مکتب شیکاگو/ اشاره به چند تن از معماران اواخر قرن نوزدهم/ معرفی فرانک لوید رایت/ نمایش فیلم کارخانه واکس جانسن اثر رایت.
جلسه سوم: ریشه های معماری مدرن/ معرفی جریان‌ها و مکاتب تأثیرگذار، در شکل‌گیری جنبش مدرن در ابتدای قرن بیستم(آر نوو ، دستیل ، فوتوریسم و... )/ معرفی اریک مندلسون، پیتر بهرنس، والترگروپیوس/ ویژگی‌های معماری مدرن.
جلسه چهارم: آموزش معماری/ روش آموزش در مدرسه بوزار و مدرسه‌ باهاوس/ آشنایی با مدرسه کوپر یونیون نیویورک و مدرسه .A.A لندن/ نمایش فیلم کوتاه دانشکده هنرهای زیبا
جلسه پنجم: معرفی مختصر و تحلیل آثار لکوربوزیه، میس وندرو، آلوار آلتو و فیلپ جانسن / کنگره‌ های سیام/ کلیسای رنشان لکوربوزیه و تغییر آرمان های مدرنیسم/ نمایش فیلم ساختمان شورای ده ساینتا سالو اثر آلتو.
جلسه ششم: معماری مدرن ایران/آشنایی با دانشکده هنرهای زیبا / معرفی آثار گابریل گورکیان، وارطان هوانسیان، پل آبکار، عبدلعزیز فرمانفرمائیان، هوشنگ سیحون/ نمایش فیلم زندگی وآثار فرمانفرمائیان.
جلسه هفتم: معرفی و تحلیل آثار پنج معمار نیویورکی ( جان هیدک،‌ پیترآیزنمن، ریچارد میر، چارلزگواثمی و مایکل گریوز) / معرفی لویی کان/ مرگ مدرنیسم (به تعبیر چارلز جنکس) و شروع پست مدرنیسم/ ویژگی‌های معماری پست مدرن / نمایش فیلم مدرسه ی آلوارو سیزا.
جلسه هشتم: استراتژی پراکندگی (Fragmentation)/ بررسی جریان‌های دو دهه آخر قرن بیستم مانند دیکانستراکشن، فولدینگ، Blobing و …/ معرفی آثاری از دانیل لیبسکیند، رم کولهاس، برنارد‌ چومی ، تادائو آندو، هرتزوگ و دمورن و فرانک گری.
جلسه نهم: پست مدرنیسم در ایران/ بررسی آثار نادر اردلان، کامران دیبا، حسین امانت و… / نمایش فیلم های کوتاه از معماری معاصر ایران.
جلسه دهم: استراتژی میدان (Field)/ تاریخچه و نمونه‌هایی از سایر هنرها/ اشاره به رویکرد های مینیمالیسم، ماکزیمالیسم، Land Art و .../ معرفی پروژه‌های معماری که با این دیدگاه ها طراحی شده‌اند.
جلسه یازدهم: هنر مفهومی(Conceptual Art) و معماری مفهومی/ معرفی مارسل دوشان و تأثیر او بر هنر مفهومی/ معرفی آثاری از جان هیدک،‌ رم کولهاس، شیگرو بان و … / نمایش فیلم ایستگاه TGV لیون اثر کالاتراوا.
‌جلسه دوازدهم: معماری پیشرفته (Hightech)/ معرفی آثاری از باکمینستر فولر، پیر لوئیجی نروی، پیترکوک، سانتیاگو کالاتراوا، رنتسو پیانو، نورمن فاستر، ریچارد راجرز، ژان نوول و… / نمایش فیلم مرکز ژرژ پمپیدو.
جلسه سیزدهم: معماری امروز ایران/ معرفی آثار معماری مهدی علیزاده، هادی میرمیران، بهرام شیردل، حسین شیخ زین‌الدین، فرهاد احمدی، رضا دانشمیر و… / نمایش فیلم های کوتاه از معماری امروز ایران
جلسه چهاردهم: معماری در قرن بیست و یکم/ فضاها در عصر الکترونیک/ معرفی آثار متأخر فرشید موسوی، رم کولهاس، زاها حدید،‌ دانیل لیبسکیند، بن ون برکل ،MVRDV / جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مباحث ارائه شده.

روش ارزش‌گذاری:
مشارکت در بحث های هفتگی....................................0.5 نمره
معرفی تازه‌های معماری................................................0.5 نمره
حضور...............................................................................1 نمره
امتحان پایان ترم............................................................15 نمره
پروژه............................................................................... 3 نمره

/ 0 نظر / 196 بازدید