بوف کور صادق هدایت، طرح دو ارشد آزاد قزوین

کتاب ها و مقالات زیر جهت تحلیل کتاب بوف کور صادق هدایت معرفی می شوند:

صنعتی، محمد- صادق هدایت و هراس از مرگ، ساخت شکنی روان تحلیل گرانه ی بوف کور، نشر مرکز، 1380

پرستش، شهرام- روایت نابودی ناب، تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران، نشر ثالث، 1390

بیضایی، بهرام- هدایت (داستان مرگ صادق هدایت)، کارنامه (ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، ادبی). ش 13. مهر 1379. ص. 112

ستاری، جلال- بازتاب اسطوره در بوف کور، ادیپ یا مادینه جان؟، نشر توس، 1377

همایون کاتوزیان، محمدعلی- بوف کور هدایت، نشر مرکز، 1373

همایون کاتوزیان، محمدعلی- صادق هدایت و مرگ نویسنده، نشر مرکز،

1372

اتحاد، هوشنگ- بنیان های اندیشه ی صادق هدایت- در کتاب "نقد ساختار اندیشه"، به کوشش علیرضا جاوید، و محمد نجاری- نشر آشتیان، 1388

/ 2 نظر / 57 بازدید

ممنونم بابت معرفی این کتاب ها. راستی، چرا از دو کتابی که محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) درباره ی هدایت و بوف کور نوشته نامی نبردید؟

iman raeisi

moteasefaneh ketabhaye ishan ro nadideham, lotfan moshakhasate kamele anha ro benvisid, sepas.