نمونه سئوالات درس آشنایی با معماری معاصر دوره کارشناسی معماری

توضیح: سئوالات بصورت تشریحی خواهد بود و سئوالات مرتبط با معماری معاصر ایران به علت عدم ارائه در کلاس ترم جاری در امتحان نیمسال دوم 91-1390 طرح نخواهد شد.

 

طراح قصر بلورین کیست و در چه سالی ساخته شده است؟

الف:جوزف پاکستن،1900   ب:جوزف پاکستن،1851   ج:لویی سالیوان،1900   د: لویی سالیوان،1851

کدامیک از پنج اصل لوکوربوزیه نسیت؟

الف: پلان آزاد   ب: استراکچر آزاد   ج: حیاط در بام   د: پیلوتی

کدام گروه از معماران دوره ی مدرن ایران هستند؟

الف: فرمانفرماییان/سیحون/اردلان                  ب: وارطان/آبکار/فیوضی

ج: وارطان/آبکار/امانت                               د: مارکف/گورکیان/شقاقی

طراح آرامگاه بو علی سینا (همدان)کیست؟

الف: کامران دیبا   ب: نادر اردلان  ج: هوشنگ سیحون  د: حسین امانت

کدام معمار از پنج معمار نیویورک نیست؟

الف: ریچارد میر  ب: جان هیدک  ج:رابرت ونتوری  د: پیتر آیزنمن

کتاب معروف رابرت ونتوری که در نقد معماری مدرن نوشته،کدام است؟

الف: به سوی یک معماری ب:پست مدرنیسم چیست؟ ج: پیچیدگی و تضاد درمعماری د:معماری لاس وگاس

مهمترین تاثیر دو جنگ جهانی در معماری معاصر کدام بود؟

الف: شکست آرمان های معماری مدرن    ب: توسعه ی معماری مدرن در جهان

ج: رواج انبوه سازی ساختمان                د: پیشرفت تکنولوژی

سبک هر یک از آثار معماری زیر را در مقابل آن بنویسید.

الف: مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو  ...............................      ب: خانه دیوار .........................................................

ج: پاویون بارسلون ......................................................       د: ترمینال بندر یوکوهاما ........................................

مهمترین ویژگی معماری سانتیاگو کالاتراوا چیست؟

الف: استفاده از تکنولوژی پیشرفته                     ب: استفاده از فرم متحرک

ج: استفاده از تناسبات بدن جانوران                   د: هر سه مورد

مهمترین تاثیر مارسل دوشان بر هنر معاصر کدام است؟

الف: تغییر تعریف هنر مند      ب: توجه به مفهوم      ج: آزاد کردن هنر      د: مورد الف و ب

معماری لوکوربوزیه و هادی میرمیران چه وجه اشتراکی با هم دارند؟

الف: عملکرد    ب: فرم شاعرانه   ج: تکنولوژی پیشرفته   د: ایده

سه نویسنده ای که در مورد تاریخ معماری معاصر کتاب نوشته اند، کدامند؟

الف: لوکوربوزیه/رایت/ونتوری         ب: جانسون/فرامپتون/گیدئون

ج: گیدئون/ بنه ولو / کورتیس         د: بنه ولو / ونتوری/لویی کان

مهمترین ویژگی های دوران انقلاب صنعتی را نام ببرید؟( سه مورد )

معماری دوره مدرن و پست مدرن را با هم مقایسه کنید؟ ( دو مورد )

ویژگی های  معماری موزه هنرهای معاصر تهران را در سه مورد نام ببرید؟

استراتژی میدان (Field) را در سه ویژگی توضیح دهید و سه اثر معماری از آن مثال بزنید؟

مدرسه ی هنر های زیبا ی پاریس(بوزار) را با مدرسه باهاوس در سه مورد مقایسه کنید.

روش های طراحی، اجرا و اصول نظری معماران مکتب شیکاگو را نام ببرید.

ویلا ساووا ی کوربوزیه را با نمازخانه ی رنشان مقایسه کنید. ( با توجه به تغییر دیدگاه های کوربوزیه)

معماری دوره مدرن و معماری دوره ی پست مدرن را در سه مورد با هم مقایسه کنید و از هر دوره، دو اثر شاخص معماری را با ذکر معمار آنها، نام ببرید.

کدام گروه از معماران دوره ی پست مدرن ایران هستند؟ از هر کدام یک اثر معماری ساخته شده نام ببرید.

الف: وارطان – پل آبکار – حسین شیخ زین الدین

ب: مارکف – گورکیان – شقاقی

ج: حسین امانت – نادر اردلان – کامران دیبا

د: فرمان فرماییان – هادی میرمیران – کریم طاهر زاده بهزاد

معماری مفهومی (Conceptual) را با معماری پیشرفته(Hightech) در سه مورد مقایسه کنید و از هر نوع دو اثر معماری نام ببرید.

معماری دیکانستراکشن را با توجه به اندیشه های ژاک دریدا توضیح دهید و دو اثر از این نوع معماری را با ذکر معمار آنها نام ببرید.

مدرسه ی معماری AA لندن را با چهار ویژگی توصیف نمایید.

چهار مورد از ویژگی های قصر بلورین اثر ژوزف پاکستن را نام ببرید.

موزه ی گوگنهایم بیلبائو را با نمازخانه ی رنشان مقایسه کنید.

معماری مدرن متاخر Late Modern را توصیف نموده، دو اثر شاخص معماری این دوره را نام ببرید.

معماران یا هنرمندان ستون راست بر کدام یک از معماران ستون چپ تاثیر گذاشتند:

a: فرانک لوید رایت                                i: فرشید موسوی                         

b: لوکوربوزیه                                        j : پیتر آیزنمن

c: جان هیدک                                      k: آلوار آلتو

d: میس وندرو                                     m: تادائو آندو

e: جیووانی پیرانزی                                n: ذاها حدید

f: کازیمیر مالویچ                                  o: نادر اردلان

g: رم کولهاس                                     p: فیلیپ جانسون

h: لویی کان                                        s: دانیل لیبسکیند

معماری بن فکن (Deconstruction) را با معماری پیشرفته(Hightech) مقایسه کنید و از هر نوع معماری دو اثر نام ببرید.

گرایش بروتالیسم در معماری معاصر را شرح دهید.

 نویسنده ی کتاب های زیر را نام برده و هر یک را به اختصار، توصیف کنید:

الف: به سوی یک معماری

ب: پیچیدگی و تضاد در معماری

ج: معماری پرش کیهانی

د: حس وحدت

رویکرد معماری معماران زیر را نام ببرید:   (مثال: لوکوربوزیه: معماری مدرن)

لویی سالیوان/ شیگرو بان/ آلدو روسی/ گرگ لین

برنارد چومی/ فرهاد احمدی/ فرانک گری/ گابریل گورگیان

دو ویژگی برجسته ی آثار معماری مهدی علیزاده و بهرام شیردل را به تفکیک نام ببرید.

مدرسه ی معماری باهاوس را با چهار ویژگی توصیف نمایید.

چهار مورد از ویژگی های ساختمان شورای شهر سایناتسالو را نام ببرید.

موزه ی گوگنهایم بیلبائو را با مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو مقایسه نمایید.

معماری فولدینگ Folding را با توجه به اندیشه های ژیل دلوز توصیف نموده، دو اثر شاخص این جریان معماری را نام ببرید.

گرایش پنج معمار نیویورکی در معماری معاصر را شرح دهید.

رویکرد معماری معماران زیر را نام ببرید:   (مثال: لوکوربوزیه: معماری مدرن)

آدولف لوس/ دانیل لیبسکیند / بن ون برکل/ برنارد چومی/

علی اکبر صارمی/ کریم طاهر زاده بهزاد/ رضا دانشمیر / آندره گدار

معماری لوکوربوزیه و هادی میرمیران چه وجه اشتراکی با هم دارند؟ در دو مورد شرح دهید.

مهمترین ویژگی های دوران انقلاب صنعتی را نام ببرید؟( چهار مورد )

وجوه اشتراک آثار پرویز تناولی، حسین زنده رودی و کامران دیبا در چیست؟ شرح دهید.

 خانه شیشه ای فیلیپ جانسون را با خانه ی شیشه ای دیگر زینی زینول مقایسه نمایید.

 دو مورد از مفاهیمی را که رم کولهاس در معماری دهه آخر قرن بیستم مطرح کرد، نام ببرید و یکی از آنها را  به اختصار شرح دهید.

کلیسای رنشان اثر لوکوربوزیه را با قصر بلورین اثر جوزف پاکستون مقایسه نمایید.

چهار مورد از ویژگی های کارخانه وکس جانسون اثر فرانک لوید رایت را نام ببرید.

مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس را با موزه گوگنهایم بیلبائو مقایسه نمایید.

وجوه اشتراک آثار مارسل دوشان را با آثار رم کولهاس شرح دهید.

دو مورد از مفاهیمی را که پیتر آیزنمن در معماری امروز مطرح نموده است، شرح دهید.

مفاهیم بنیادین موزه تاریخ یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند را شرح دهید.

رویکرد معماری تعاملی (Interactive Architecture) را شرح دهید.

برج آزادی تهران را با طاق لا دفانس پاریس مقایسه نمایید.

معماری وارتان آوانسیان را با معماری گابریل گورکیان مقایسه نمایید.

10- وجوه اشتراک آثار آیدین آغداشلو، پرویز تناولی و نادر اردلان را شرح دهید.

نویسنده ی کتاب های زیر را نام برده و هر یک را به اختصار توصیف کنید:

الف: فضا، زمان و معماری

ب: پیچیدگی و تضاد در معماری

ج: معماری پرش کیهانی

د: حس وحدت

ویژگی های آثار معماری نیکلای مارکف و وارطان آوانسیان را شرح دهید.

دو ویژگی برجسته ی آثار رم کولهاس را با توجه به آثار معماری او شرح دهید.

رویکرد معماری واسازی (دیکانستراکشن) را با ذکر نمونه شرح دهید.

رویکرد معماری پایدار را با ذکر نمونه شرح دهید.

معماری مدرن را با معماری مدرن متاخر (لیت مدرن) در چهار مورد مقایسه نمایید. (با توجه به جدول مقایسه ای چارلز جنکز).

نویسنده ی کتاب های زیر را نام برده و هر یک را به اختصار توصیف کنید:

الف: تاریخ انتقادی معماری مدرن

ب: به سوی یک معماری جدید

ج: پست مدرنیسم چیست؟

د: کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ

ویژگی های آثار معماری آندره گدار و گابریل گورکیان را شرح دهید.

دو ویژگی برجسته ی آثار پیتر آیزنمن را با توجه به آثار معماری او شرح دهید.

رویکرد معماری بوم گرایی را با ذکر نمونه شرح دهید.

رابطه ی معماری و کامپیوتر را با توجه به انقلاب اطلاعات شرح دهید.

معماری مدرن را با معماری پست مدرن در چهار مورد مقایسه نمایید. (با توجه به جدول مقایسه ای چارلز جنکز).

مدرسه هنرهای زیبای پاریس (بوزار) را با مدرسه باهاوس آلمان در چهار مورد مقایسه نمایید.

ویژگی های آثار معماری هوشنگ سیحون و گابریل گورکیان را شرح دهید.

چهار ویژگی برجسته ی آثار معماری فرانک گری را شرح دهید.

رویکرد معماری پایدار را با توجه به آثار رنزو پیانو و نورمن فاستر شرح دهید.

رویکرد معماری دیکانستراکشن را با تاکید بر پروژه پارک لا ویلت برنارد چومی شرح دهید.

معماری لیت مدرن (مدرن متاخر) را با معماری پست مدرن در چهار مورد مقایسه نمایید. (با توجه به جدول مقایسه ای چارلز جنکز).

 

/ 0 نظر / 469 بازدید