وضوعات انتخاب شده برای سمینارهای درس سیر اندیشه در معماری

سیر اندیشه های معماری 01-1391

عنوان سمینار

جمعه 10-12

جمعه 14-16

شنبه 8-10

شنبه 14-16

 1. نقد معماری

 

فائزه شوشتری

حسین ملک محمدی (متن کاری یورماکا)

کوروش روشندل و همایون  قاضی میر سعید

 1. هویت و منطقه گرایی

نرگس رضازاده – فاطمه غیاث یزدی

نگین رضاپناه و امیر حسین فتح الهی

کاوه نصیرپور و شایسته آرمندی

 

 1. پایداری و معماری

محمد بهزادپور

زهرا تقوی- آیسا محمدلوی شبستری

دل افروز هود و عالمه قایدی     

سیما روانبخش و فاطمه مرتضایی منش

 1. معماری مجازی

فاطمه قاسم پور

مریم فرهادی !

صدف میثمی - المیرا شالبافان

فروغ رضایی

 1. معماری تعاملی

 

محمدرضا واعظی

عطیه رستمی،

زهرا تقوی و آیسا محمدلوی شبستری

 

 

 1. جنسیت و معماری

رضا حاج اسفندیاری

شادی آیین

زهره عسگرخانی و مارال مهدوی

 

 1. اقتصاد و معماری

فرشاد فرهد، مرتضی کشاورز نجفی

زینب بابایی کلرود

 

سارا زارع - لیدا موسوی

 1. قدرت و معماری

فرزاد قربانعلی زاده، علی باختر

مهدی حیدری، مهدی حسین زاده

محمدرضا عبدالهی و علیرضا صالحی

نیکتا ستاره سنج و ایرج کسرایی

 1. اوریجینالیتی و معماری

گلنوش گلعذار و زهرا اکبری، فاطمه امین الرعایا

پونه امین الرعایا

سمیرا رشیدی_جلیله میرزاجانی

ندا اسدی جعفری

 1. معماری و حوزه عمومی

علیرضا یزدانی، آرش خارابی

 علی نوریانپور و علیرضا علیرضایی

نیما کیوان

 

 1. بررسی تجربه ی معماران هلندی

مریم عبدالهی و ماه بانو ایلخانی

مهسا تاج بخش و مارال قاسمی

مرضیه مهرپو

روفیا عبدالحی-مهسا ذاکراعلی زاددهش

 1. بررسی تجربه ی معماران ژاپنی

مرجان صفرخانلو

مهداد بیگ محمدی

پرستو عسگری و مریم معماریان

سمانه مؤمن پور و سمانه حسینی

 

/ 0 نظر / 136 بازدید