برنامه سمینارهای درس مبانی زیبایی شناسی

              چهارشنبه 12-14 ردیف کد دانشجویی نام و نام خانوادگی تاریخ سمینار 1 911026872 ارجمندی بهادر 28-01-1392 2 911081065 اسدی سینا 28-01-1392 3 911075354 اسلامی مرجان 28-01-1392 4 911088875 افضلی ده زیاری مریم 28-01-1392 5 911097431 ایکانی ازاده 04-02-1392 6 911055419 بهربر مهتاب 04-02-1392 7 911252734 پگاه فهیمه 04-02-1392 8 911252530 پیشدادیان ازاده 04-02-1392 9 911042501 حایری کرمانی مونس 11-02-1392 10 911110535 حسینی مهسا سادات 11-02-1392 11 911060632 حق نژاد داود 11-02-1392 12 911089521 خانلری منصوره 11-02-1392 13 911060500 خلدانی روزبه 18-02-1392 14 911090996 رسولی خدیجه 18-02-1392 15 911080715 رضوی مهرناز 18-02-1392 16 911105505 عبدالوهابی بهاره 18-02-1392 17 911067922 عزیزخانی لیلا 25-02-1392 18 911080979 قمچیلی محمد 25-02-1392 19 911255448 کوشیار ایلین 25-02-1392 20 911028349 لامعی رامندی محمدرضا 25-02-1392 21 911075597 محمدی مانیا 01-03-1392 22 911254732 نصراللهی راد هدا 01-03-1392 23 911031285 نصری سید رضا 01-03-1392               چهارشنبه 15:30-17:30 دیف کد دانشجویی نام و نام خانوادگی تاریخ سمینار 1 911036323 اسدی شکوفه 28-01-1392 2 911077484 بابایی اهورا 28-01-1392 3 911071924 بادل فاطمه 28-01-1392 4 911081574 باقری ندا 28-01-1392 5 911086700 باوفا محمد علی 04-02-1392 6 911061676 بقالیان الاله 04-02-1392 7 911097814 دهقانپورفراشاه مجتبی 04-02-1392 8 910888693 رضایی حسن 04-02-1392 9 911064862 زارعی اسفند ابادی رضا 11-02-1392 10 911068783 سندیانی زهرا 11-02-1392 11 911086193 شفق نیا صدرا 11-02-1392 12 911107215 عابدی نیکی قشلاق زینب 11-02-1392 13 911104059 فضیله مهسا 18-02-1392 14 911032043 قدسی سیده سارا 18-02-1392 15 911076317 قره باغی شهریار 18-02-1392 16 911087414 کربلایی مراد سحر 18-02-1392 17 911059983 کسرایی مریم 25-02-1392 18 911075174 گلشناس حسین 25-02-1392 19 911086028 محمودیان سیده بهاره 25-02-1392 20 911254333 میرزاجانی دارستانی جیران 25-02-1392 21 911060870 نجار منا 01-03-1392 22 911100375 نیکی بین نغمه 01-03-1392               جمعه 14-16 ردیف کد دانشجویی نام و نام خانوادگی تاریخ سمینار 1 911082054 احضار سارا 30-01-1392 2 911252976 اخوی زاده کان مسعود 23-01-1392 3 911050059 بلغاری محمود 30-01-1392 4 910624726 پورشریفی مجید 30-01-1392 5 911252246 پیشنماززاده رخساره 06-02-1392 6 911253609 تاجور ایناز 06-02-1392 7 911098838 تفریشی فهیمه السادات 23-01-1392 8 911110449 حاجی سعید پژمان 06-02-1392 9 911065463 حسین نژاد حسین 06-02-1392 10 900792720 داوری عراقی زاده نجمه 13-02-1392 11 911108235 درخور الناز 13-02-1392 12 911058312 دلبند ناهید 13-02-1392 13 911056918 رحمانی قانع زهرا 13-02-1392 14 911114822 شیشه بران علیرضا 20-02-1392 15 900784008 علیمردانی میثم 20-02-1392 16 911045386 قاسمی مهر شیما 30-01-1392 17 911253022 قدسی نسرین 20-02-1392 18 911068575 متولی امیر 20-02-1392 19 911081374 مختاری منصور 27-02-1392 20 900779929 مختاریان کامران 23-01-1392 21 910619003 مقتدر بهرام 27-02-1392 22 911027429 ممقانی مهسا 27-02-1392 23 911039272 میرفخررجایی سیده نگار 27-02-1392 24 911101130 نانکلی عباس 03-03-1392 25 911044425 ناینی شکوفه سادات 03-03-1392 26 911253161 یزدی پرنیا 03-03-1392 27 911028030 یوسفی زهره 03-03-1392        

 

پروژه های درس مبانی زیبایی شناسی

 چهارشنبه 12-14

لیلا عزیزخانی: پل خواجو

سارا احضار: پل میلو

منصوره خانلری: Wuxi grand theatre , china

مونس حائری: شهر مصدر نورمن فاستر

شکوفه اسدی: فیلم روز هشتم به کارگردانی ژاک وون دورمل

آلاله بقالیان: فیلم فارست گامپ

مهتاب بهربر: کعبه

آزاده ایکانی: شازده کوچولو

رضا نصری:  انیمیشن تابناک

مهرناز رضوی

مرجان اسلامی، شعر ارغوان هوشنگ ابتهاج

هدا نصرالهی راد: آتش بس میلانی

شهرزاد داوری: نقاشی خانم داوری

فهیمه پگاه: فیلم گاو

بهاره عبدالوهابی: کلیسای سنتا ماریا دل فیوره

آزاده پیشدادیان، استیون هال

 

 

چهارشنبه 15:30-17:30

کامران مختاریان: سریال فرار از زندان

مانیا محمدی: کتاب کیمیاگر کوئیلو

روزبه خلدانی: فیلم پاپیون

مجید پورشریفی: موزه گوگنهایم بیلبائو

سارا قدسی: کتاب سمفونی مردگان

اهورا بابایی: انیمیشن تعادل

محمدعلی باوفا: غرفه ی نمایشگاه شانگهای چین 2010

گلشناس: مجسمه فردوسی استاد صدیقی

زهرا سندیانی: نمازخانه کامران دیبا

ندا باقری: فیلم یک حبه قند

شهریار قره باغی: باغ فین کاشان

فاطمه بادل: شعر زندگی چیست سهراب

بهاره محمودیان: فیلم پدرخوانده

مریم کسرایی: انیمیشن عروس مرده،  تیم برتون

مهسا سادات حسینی: آلبوم هوای گریه همایون شجریان

سینا اسدی: انیمیشن آشنایی قطعه گمشده با دایره بزرگ

مجتبی دهقانپور: یکی از بناهای میدان نقش جهان

نغمه نیکی بین: شازده کوچولو

زینب عابدی: پارک جمشیدیه

 

جمعه: آزاد قزوین

فهیمه تفرشی: فیلم شیرین کیارستمی

مهرناز رضوی: رمان آبلوموف، نوشته ایوان گنچارف

منصور مختاری: نقاشی جیغ مونک

سارا رحمانی قانع، شازده کوچولو

مهسا ممقانی

شیما قاسمی مهر: دختری با گوشواره مروارید

مسعود اخوی زادگان: طردشدگان Intouchables

رخساره پیشنماز زاده: باشو غریبه ی کوچک

نگار میرفخر رجایی: فیلم hugo

پرنیا یزدی: فیلم زندگی پای

شیما مهر: نقاشی دختری با گوشواره مروارید

شکوفه نایینی: فیلم سرنوشت شگفت آور آملی پولن

/ 0 نظر / 117 بازدید