عنوان تعدادی از تزهای دکترای معماری، شهرسازی و پژوهش هنر دانشگاه تهران

شکل شهر منسجم مطالعه انسجام کالبدی شهر در اندیشه و عمل  نوین تولایی توسلی شهرسازی 1379/09/26 کوشک های صفوی و وحدت احساس و اندیشه در معماری ایران منصور صمیمی آیوازیان معماری 1379/10/05 مشارکت مردم در بازسازی شهرهای زلزله زده مطالعه موردی شهرهای رودبار منجیل لوشان حسن احمدی طبیبیان شهرسازی 1379/10/17 معماری دوره پهلوی اول دگرگونی اندیشه ها پیدایش و شکل گیری دوره بیست ساله معاصر 1299-1320 مصطفی کیانی حجت معماری 1379//11/04 فضای شهری، حیات مدنی و نیروهای اجتماعی فرهنگی حمید رضا پارسی  طبیبیان شهرسازی 1380/01/18 آمایش مناطق مرزی با تاکید بر ملاحظات امنیتی دفاعی (2 جلد) منطقه خوزستان علیرضا عندلیب حبیبی شهرسازی 1380/01/26 بررسی آثار اجرای برنامه صنعتی بر ساختار کالبدی فضایی شهری ایران: نمونه موردی شهر اراک (1340-1375) 2 جلد اسماعیل شیعه  اعتصام شهرسازی 1380/02/10 تعیین فرایند شکل گیری دگرگونی سکونتگاهای خودروی پیرامون کلانشهر تهران مطالعه موردی اسلام شهر نسیم شهر گلستان محمد شیخی زبردست شهرسازی 1380/04/23 بارشناسی مفهوم هویت در فضای عمومی شهری (خیابان) نمونه موردی تهران خیابان انقلاب  عبدالهادی دانشپور اعتصام شهرسازی 1380/05/08 تحلیل شکل شهر معنا و معیار فرح حبیب بحرینی شهرسازی 1380/09/13 سیر تحول معماری مسان تهران در دوران پهلوی  بهرزو جانی پور (جهان پور) منصوری معماری 1380/09/13 هویت در شهرسازی (نمونه شهر یزد) جلال حج فروش  توسلی شهرسازی 1380/11/14 آزمون کارایی (تئوریها برخاسته از زمینه در معماری) محمد حسین آیت الهی  فلامکی معماری 1380/12/20 سنت و بدعت در آموزش معماری عیسی حجت هادی ندیمی معماری 1380/12/20 تدوین زبان طراحی شهری محلی (ایرانی) در فرایند جهانی شدن شهرها شهرزاد فریادی بحرینی شهرسازی 1381/02/28 گذر از حکومت شهری به حاکمیت شهری در ایران ناصر برگ پور عزیزی شهرسازی 1381/04/03 تحلیل پدیده معماری پست مدرن و نسبت آن با معماری معاصر ایران عبداله طاهایی عینی فر معماری 1381/05/07 تبین نقش شهرهای متوسط در توسعه فضایی منطقه ای حمید محمدزاده  زبردست شهرسازی 1381/08/20 تحلیل دستور زبان طراحی در شالوده شهر اصفهان زهرا اهری  حبیبی شهرسازی 1381/08/20 انتظام شکل کارکرد زمینه تحقق معنا شیوا حکمتی غفاری معماری 1381/08/28 همسازی فضا و سازه در معماری افسانه زرکش گلابچی معماری 1381/10/03 معابد آیینه ادیان سید بهشید حسینی البر زرگر معماری 1381/10/29 محافظت سازه فولادی در برابر آتش با مصالح گچی پرستو جعفری نژاد ساعد سمیعی معماری 1382/01/16 تاریخ شناسی معماری ایران طرح رویگردی جدید با توجه به کاستی های تاریخ نگاری معماری ایران نسرین گلیجانی مقدم شیرازی  معماری 1382/01/16 پدیدار شناسی مکان ، اصول و متدولوژی  پروین پرتوی  توسلی شهرسازی 1382/05/20 جداره ها حریم وصل ناهید بدیعی حجت معماری 1382/08/10 توسعه صنعتی و تفاوت های منطقه ای در ایران (سالهای بعد از دهه 1340 ه.ش) حسن معصومی اشکوری زبردست شهرسازی 1383/04/10 پیدایش و تحول کمدی در یونان باستان با نگرش ویژه به آثار آریستون عطاء اله کوپال کرمانی پژوهش هنر 1383/08/20 پیدایش و تحول هنر تصویر سازی در تاریخ از ابتدا تا پایان دوره قاجاریه  سید محمد فدوی  بهزاد پژوهش هنر 1383/08/23 شناخت ضمنی مکان طرح حضور موثر در طرح های معماری کاظم مندگاری اسلامی معماری 1383/09/15 معماری و اسلام نادیه ایمانی حجت معماری 1383/10/14 نقش طرح کالبدی در حس مکان مقایسه حس مکان پنج مسجد معاصر با طرح سنتی و نوآورانه در تهران محمد صادق فلاحت عینی فر معماری 1383/12/18 بودن اندیشیدن برپا داشتن - تامل در منشا معماری محمد رضا رحیم زاده  حجت معماری 1384/02/04 تدوین معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها (نمونه موردی شهر تهران) مهتا میرمقتدایی  عینی فر شهرسازی 1384/07/23 مدرنیزه و کلانشهر در اندیشه آلمانی ارائه چهارچوبی برای نظریه انتقادی طراحی شهری 2 جلد گلناز تاجبخش بحرینی شهرسازی 1384/10/12 اصول و قواعد و روشهای تفسیر آثار نقاشی علیرضا نوروزی طلب  بهزادی نقاشی 1384/11/05 تحلیل مدیریت شهری تهران از سال 1376-1368 غلامرضا لطیفی زبردست شهرسازی 1384/11/02 جستاری فلسفی در نقش تکنولوژی در معماری شیوا شایانفر  دیبا معماری 1384/12/02 اعلام پایان هنر در دوره جدید (مدرن) نیر طهوری پازوکی پژوهش هنر 1385/01/19 تحلیل زیبا شناختی کالبد فضای شهری مهرناز مولوی توسلی شهرسازی 1385/02/02 نقوش نمادین در بافته های شرق دور چین صمد سامانیان جوادی پژوهش هنر 1385/02/24 بازخوانی مراتب وجودی معماری با رجوع به هندسه و زیبایی در معماری صفوی ویدا تقوایی  داراب دیبا معماری 1385/05/10 شناخت اصطلاحات معماری سنتی ایران منطقه مورد مطالعه یزد محمدرضا اولیاء آیت اله زاده  معماری 1385/09/07 حضور کیفی نور در معماری جان بخشی کالبد پردازش فضا با تاکید بر مساجد ایران مریم ماهوش محمدی عینی فر معماری 1385/10/22 تجدد و درام ایرانی همراه با طرح خوانشی از آثار بهرام بیضایی حمید سعیدی امجد آموزگار پژوهش هنر 1385/11/08 اهمیت تکنولوژی و نقش سازه در شکل گیری اثر معماری با رویکرد ارتقاء معماری معاصر ایران کتایون تقی زاده  گلابچی معماری 1386/03/16 زبان تئاتر (فراتئاتر و روایتی دیگر) شهرام گیل آبادی عزیری پژوهش هنر 1386/05/17 الگویی مفهومی برای شناخت فضاهای شهری ملیحه مقصودی  طبیبیان شهرسازی 1386/07/18 نقشه پنهان ، دستاورد باورهای دینی در معماری صدیقه مسائلی  حجت معماری 1386/09/17 بررسی مقایسه ای تعزیه و تراژدی تاجبخش فنائیان عزیزی پژوهش هنر 1386/09/17 نسبت نظر و عمل در طراحی و معماری حمید رضا انصاری حجت معماری 1386/12/13 معماری نو در زمینه با ارزش محمد جواد مهدوی نژاد حناچی معماری 1386/12/13 تجلی طبیعت در هنر نقاشی ادهم ضرغام نوروزی طلب پژوهش هنر 1386/12/13 سیر تحول تخیل در سه شاهنامه بزرگ ایلخانی ، بایسنقری و طهماسبی با تکیه بر عناصر بصری آناهیتا مقبلی رهنورد پژوهش هنر 1386/12/13 ویژگی های زیباشناختی آثار میرعماد حسنی و بازتاب آن در تاریخ خوشنویسی ایران صداقت جباری آژند پژوهش هنر 1387/02/09 معماری و الگوواره های طراحی جمعی (تحلیل و بررسی تطبیقی رویکرد معماری جمعی از منظر روانشناسی محیط ) حامد کامل نیا اسلامی معماری 1387/07/22 مسائل توسعه تتاتر غربی در ایران 1275-1357 ناصر آقایی ناظرزاده کرمانی پژوهش هنر 1387/08/06 حفاظت و باز آفرینی شهری مفاهیم و شرایط (با تاکید بر سالهای 1990 میلادی تا کنون ) سهند لطفی حبیبی شهرسازی 1387/11/23 نقش شیوه گزینش دانشجو در کیفیت آموختن معماری قاسم درودگر آیوازیان معماری 1387/11/27 بررسی گرایش های سنتی در نقاشی نوگرای ایران 1357-1320 فاطمه شاهرودی گودرزی پژوهش هنر 1387/12/04 معماری در زمینه بیگانه حمید رضا شایان عینی فر معماری 1387/12/19 تبیین فرایند شکل گیری و دگرگونی منطقه کلانشهری تهران خلیل حاجی پور زبردست شهرسازی 1387/12/24 درک سرشت فضای معماری با تامل در تشابه فضا در سکونتگاه های بومی: همراه با تجزیه و تحلیل رویکردهای معماری مبتنی بر سرشت انسانی سوسن نورمحمدی  عینی فر معماری 1388/04/03

/ 0 نظر / 145 بازدید