منابع امتحان درس مبانی نظری معماری

گروتر، یورک (1375)؛ زیبایی شناسی در معماری؛ ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون؛ نشر دانشگاه شهید بهشتی

رئیسی، ایمان (1390)، پشم و لگد از همه نوع، مجموعه آثار، نشر کسری، مشهد.

مونئو، رافائل (1390)، اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، نشر کسری، مشهد.

+ مطالب ارائه شده در کلاس

/ 0 نظر / 24 بازدید