منابع امتحان درس آشنایی با معماری معاصر

مزینی، منوچهر (1376)، از زمان و معماری، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
معرفت، مینا (1377)، پیش کسوتانی که به تهران مدرن شکل دادند، (فایل پی دی اف در لوح فشرده ارائه شده است.)

مونئو، رافائل (1390)، اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، نشر کسری، مشهد.

رئیسی، ایمان (1390)، پشم و لگد از همه نوع، مجموعه آثار، نشر کسری، مشهد. (مقالات مشخص شده توسط مدرس)

+ مطالب ارائه شده در کلاس

/ 0 نظر / 49 بازدید