تاریخ، تئوری و نقد معماری

وبلاگ پشتیبان دروس تئوری و طرح معماری دکتر ایمان رئیسی

تاریخ سمینارهای درس سیر اندیشه در معماری، ویرایش نهایی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رسانم که به علت تعطیلی روزهای 22 و 23 اردیبهشت، به علت برگزاری کنکور ارشد، کلیه سمینارهای این دو روز به یک هفته قبل یا بعد منتقل شده است.

یکشنبه 14-16   کد دانشجویی نام و نام خانوادگی نمره موضوع سمینار
31-02-1391   900822335 اقابزرگی کوروش   69
05-03-1391   900829021 ایزدیار داریوش   70
 60-03-1391   891224744 بخشی زهرا   20
17-02   900817440 حاجی ولیان قزوینی مولود   14
24-02   891221919 داوطلب نظام وظیفه محدثه   52
 31-02-1391   891222204 رمضانپور کومله قادر    69
24-02   891223890 شیروانی هرندی امنه   52
31-02-1391   891220431 طرلانی مهدی   69
17-02   891219392 فتحی پری ناز   44
07-03-1391   900817556 قره داغی مهدی   46
24-02   891224155 میرعبدالباقی رامین   H & De M
24-02   891223874 ولی زاده سعید   H & De M
یکشنبه 16-18          
24-02   900828879 اذرگون سیما   34
24-02   900870300 حسین زاده فلاحی نژاد سمیرا   34
31-02-1391   891220389 خوینی انسیه   23
31-02   900824711 صالحی کبری   35
31-02-91   891257595 علم بیگی مهدی   69
24-02   900817538 علیمردانی کاملیا   22
24-02   900824494 قاسمی راهبه   26
31-02   891220448 کاکاوند علی   45
31-02   891223407 گلستانی پیمانه   35
07-03-1391   900860598 لشگری معصومه   Derrida 02
07-03-1391   891224594 محمدی مهرو حمید   67
07-03-1391   900828921 همتی ترابی سارا   46
شنبه 14-16          
16-02-1390   890942675 اقاابراهیمی امین   54
30-02-1391   890421000 ایرانی نگین   33
16-02-1391   891250677 باقری سید احمد   10
16-02-1391   891220377 بهرامی صالحلو ندا   9
30-02-1391   890922866 چوبان پیشه ظفر سعیده   36
16-02-1391   891221752 حسین زاده ریحانه   9
06-03-1391   900797427 دهقانی سانیج شیما   Cixous 01
30-02-1391   891221497 رحمانی اهرنجانی نیلوفر   37
06-03-1391   891224353 رستگاری فرناز   Jameson 03
30-02-1391   890931254 رضوی فشتمی سیده مطهره   36
06-03-1391   891224736 زکانی سوده   68
06-03-1391   891248842 صالحی زینب   72
30-02-1391   890974918 صبوری دودران مریم   32
30-02-1391   891248844 علی خانی ندا   21
30-02-1391   891224157 کشاورز کلهری نیلوفر   37
12-03-1391   890926872 معافی غفاری پریچهر   Derrida 01
30-02-1391   891224158 مهاجراصفهانی الهه   33
06-03-1391   890942565 مهارتی مریم   Jameson 03
06-03-1391   891223967 نصرت پور نیگجه مریم   72
13-03-1391   890944079 ولی زاده گندشمین مسعود    
شنبه 8-10          
    900802092 ابراهیم زاده سیدوحید   55
13-03-1391   891219380 احمدی رباب   69
06-03-1391   890974769 افشار قربان   30
13-03-1391   891224262 باستانی بهاره   69
16-02   900788846 بشیرزاده سحر   6
13-03-1391   881071932 بصیری مهدیس   p.89-103
16-02   901019948 بهرام یزدرودی فاطمه   5
16-02   900801457 پرتو شادی   5
30-02   891243052 پوراحمد نسیم   16
06-03-1391   900756402 خدایی تابان   20
13-03-1391   900789523 خشوعی محمدرسول   50
13-03-1391   900714431 رحمتی مهدی   69
30-02   900783938 رسولی نسترن   17
30-02   900803442 سلامات شیدا   12
30-02   891251622 شفیع یان داریانی فایزه   12
06-03-1391   900869143 صفائیان سروناز   29
23-02   900793847 عابدی محمد   1
    900783425 عمرانی فر شایسته    3 - 53
30-02-1391   900754563 فرورد ازاده   Benjamin 01
16-02-1391   900799281 قنبری فاطمه   1
06-03-1391   891222197 قویدل منصور   40
06-03-1391   901019770 مسعودی منا   29
30-02   900800827 مظفری احمد   7
    900801632 نعمتی مهدا   53
13-03-1391   900789524 یکتاجو علی رضا   50
30-02-1391     حیاتی بهار    
13-03-1391   900714435 یوسفی محمد   69
جمعه 11-13          
15-02-91   891248843 اشرفی نگار   2
12/3/1391   890931618 اقاجانپور ارمین   Derrida 01
23-02-1391   890942205 انصاری علی   54
5/3/1391   891224141 برفرد مژگان   41
12/3/1391   890922831 تقدس سپیده   43
5/3/1391   891224798 حمیدی ملیحه   41
5/3/1391   900804726 حیاتی فاطمه   42
15-02-91   891252471 خان زاده میرکوهی مهشید   15
15-02-91   890974764 خلیلی رضا   8
15-02-91   870848644 زیدآبادی علیرضا   8
15-02-91   890940958 شرفی ندا   13
29-02-91   891224814 طالبی مرضیه   18
29-02-91   890922850 عربلو پروانه   25
12/3/1391   891220434 غفوری مهسا   Derrida 03
29-02-91   891252168 فلاح الهام   19
15-03-91   891251715 کفایی شیرازمنش شیوا   15
29-02-91   891224017 کیانپور قهفرخی فاطمه   28
12/3/1391   891224177 گرشاسبی مهسا   38
15-02-91   890940683 محسنی سمیه   13
15-02-91   891251893 موسوی هنجنی سیده مهسا   2
29-02-91   890974342 مهاجرپور نفیسه   19
5/3/1391   890922878 میرزا جانی محمد رضا   11
29-02-91   891224501 میری هستی   24
جمعه 14-16          
15-02   900789342 اسمعیلی نرگس   27
29-02   900803351 ال حجت سید بابک   53
05-03-1391   900779603 امینی سیدمحمد   71
24-02   891220410 پیرورام پیمان   44
12-03-1391   900788889 تعلیمی گشتی حامد   Jameson 02
29-02   900737379 جوادی ستاره   56
15-02   900802707 دولتی دولت اباد ارزو   27
15-02   900805728 زارعی محمود ابادی الیکا   16
29-02   900796979 شریعت راد علی   56
29-02-1391   900789464 شفیعی مینا   66
12-03-1391   891221835 صمدپور غفور   Jameson 02
15-02   900796786 طاهرخانی حسن   51
05-03-1391   900801227 عباسی اذر ابرس سودابه   70
29-02-1391   900783677 علی نیا مقدم مرتضی   66
29-02   900797156 فرجی محسن   31
12-03-1391   891252160 قاسم شیانی مریم   SAC
05-03-1391   900783673 قزوینی رضا   71
15-02   900801675 کریمی پریا   27
05-03-1391   900783626 کیایی مریم   17
15-02   900798868 محبی محمد   47
15-02   900798813 مصطفوی موسوی سید محمد امین   47
05-03-1391   900783654 مینو نیوشا سادات   70
15-02   900831663 نجاتی سهیلا   4
05-03-1391   900779816 نجفی سعید   67
15-02   900788709 نعمتی لیمایی رحیم   51
29-02-1391   900800758 نوروزی نژاد ریحانه   39
           

   + ایمان رئیسی ; ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۸
comment نظرات ()