تاریخ، تئوری و نقد معماری

وبلاگ پشتیبان دروس تئوری و طرح معماری دکتر ایمان رئیسی

روش های علوم تجربی در طراحی و نقد فضا

برنامه درس

روش های علوم تجربی در طراحی و نقد فضا

دوره دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مدرس: دکتر ایمان رئیسی، زمستان 1393

htcarch.persianblog.ir   I   raeisi@qiau.ac.ir

 "هدف این درس آشنایی با روش های علوم تجربی و توانایی بهره برداری از آنها در فرایند ساخت و ساز معماری، از برنامه ریزی تا مرحله نقد و ارزیابی فضای مصنوع می باشد."

 موضوعات

بررسی سیر تحول اندیشه در تاریخ (یک جلسه)

مرور اندیشه های فیلسوفان در حوزه علم و تجربه، از جمله: فرانسیس بیکن، دیوید هیوم، ایمانوئل کانت، کارل مارکس، کارل پوپر، ژیل دلوز (سه جلسه)

بررسی کتاب "تجربه ی مدرنیته" نوشته مارشال برمن (یک جلسه)

بررسی کتاب Information Theory and Evolution نوشته John Avory با حضور دکتر سعید جهانیان (یک جلسه)

بررسی مجموعه فیلم های  “Cosmos, A Space Time Odyssey”(دو جلسه)

بررسی تاثیر علوم تجربی بر طراحی در قرن بیستم و آستانه ی قرن بیست و یکم (دو جلسه)

بررسی کتاب "مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر" نوشته محمد ضیمران (دو جلسه)

بررسی کتاب "معماری و اندیشه نقادانه" نوشته وین اتو (یک جلسه)

بررسی کتاب "نقدبازی" به کوشش ایمان رئیسی (یک جلسه)

بررسی رساله های دکترای معماری حمیدرضا خویی و ایمان رئیسی در مورد نقد معماری (یک جلسه)

 سمینار و مقاله

دانش پژوهان محترم در جلسات سوم تا پنجم مقاله ای 1000 کلمه ای در مورد یکی از فیلسوفان مورد نظر نوشته و بصورت سمینار در کلاس ارائه خواهند نمود. (مقاله با استفاده از روش ضیاء موحد در کتاب "رساله ای در مقاله نویسی" در پنج پاراگراف تدوین خواهد شد.)

در جلسات هشتم و نهم با همکاری دانش پژوهان گرامی به بررسی و تحلیل فیلم های

“Cosmos, A Space Time Odyssey” خواهیم پرداخت.

کتاب‌شناسی

اتو، وین (1384) معماری و اندیشه نقادانه، ترجمه امینه انجم شعاع، تهران: فرهنگستان هنر.

بارت، رولان (1377) نقد و حقیقت، ترجمه شیرین دخت دقیقیان، تهران: مرکز.

بازرگانی، بهمن (1391) نقد پلورالیستی، تهران: کتاب آمه.

خراسانی، شرف الدین (1376) از برونو تا کانت، تهران: علمی و فرهنگی.

خویی، حمیدرضا (1380) نقد و شبه نقد، رساله دکترای معماری (منتشر نشده)، دانشگاه تهران.

رندال، هرمن (1353) سیر تکامل عقل نوین، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

رئیسی، ایمان (1387) نقش نقد در جهت دهی معماری معاصر ایران، رساله دکترای معماری (منتشر نشده)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

رئیسی، ایمان (1392) نقدبازی؛ جستارهای نقد معماری، مشهد: کتابکده کسری.

ضیمران، محمد (1393) مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر، تهران: نقش جهان

قره باغی، علی اصغر (1383) هنر نقد هنری، تهران: سوره مهر.

کاسیرر، ارنست (1382) فلسفه ی روشنگری، ترجمه یدالله موقن، تهران: نیلوفر.

کالینز، پیتر (1375) دگرگونی آرمانها در معماری مدرن، ترجمه حسین حسن پور، تهران: قطره. (بخش سوم- عملکرد گرایی)

کانت، ایمانوئل (1381) نقد قوه ی حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.

کهون، لارنس (1386) از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراسته‌ی عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.

موحد، ضیاء (1388) البته واضح و مبرهن است که ...؛ رساله ای در مقاله نویسی، تهران: نیلوفر.

نیل براون، ام. و کیلی، استیوارت ام. (1392) راهنمای تفکر نقادانه؛ پرسیدن سئوال های بجا، ترجمه کوروش کامیاب، ویراسته ی هومن پناهنده، تهران: مینوی خرد.

Avory, John (2003) Information Theory and Evolution, Singapore: World Scientific.

 

   + ایمان رئیسی ; ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
comment نظرات ()

برنامه تحویل پروژه ها و منابع امتحانات ترم مهر تا دی ماه 1393

تاریخ تحویل پروژه ها ی کلیه دروس تا ساعت 24 روز سه شنبه 30 دی ماه 1393 و از طریق ارسال به ایمیل imanraeisi@gmail.com می باشد و هیچ گونه نسخه ی چاپ شده ای تحویل گرقته نمی شود. فقط دانشجویانی که مایل هستند روند تحقیق یا فایل سمینار خود را بصورت فایل بر یک نسخه لوح فشرده ارائه کنند، در همان روز امتحان لوح فشرده را به مدرس یا کارشناس گروه معماری آقای مهندس چهل مهران تحویل دهند.

ضمنا خواهشمند است نام کلیه فایل های مرتبط با پروژه ی خود را با حروف انگلیسی تایپ نمایید و در هر فایل، نام خانوادگی خود و اعضای گروه را بنویسید.

منابع معرفی شده جهت تهیه مقاله علمی را با دقت مطالعه نمایند:

کتاب "مقدمه ای بر روش بحقیق در علوم انسانی" نوشته محمدرضا حافظ نیا

کتاب "رساله در مقاله نویسی" نوشته ضیاء موحد

 1. اصول ارجاع مقالات علمی را به دقت رعایت نمایند. ذکر شماره صفحه مطلب مورد استفاده در مقاله الزامی است.
 2. مقاله حداکثر در 5000 کلمه تنظیم شود.
 3. عنوان تصاویر و منبع آنها هم در زیر هر تصویر نوشته شود.
 4. ساختار یک مقاله ی علمی را رعایت نمایید: چکیده، مقدمه، بدنه، نتیجه، منابع
 5. جهت صفحات، از سمت راست 4 سانتیمتر و از بالا و پایین و سمت چپ 2 سانتیمتر حاشیه در نظر بگیرید.
 6. فونت میترا، شماره 14 برای متن و شماره 12 برای منابع با یک سانتیمتر فاصله بین سطر ها در نظر گرفته شود.

منابع امتحان:

سیر اندیشه در معماری 

کتاب "تجربه ی مدرنیته"، نوشته ی مارشال برمن، ترجمه ی مراد فرهادپور

مقاله ی "منطقه گرایی انتقادی"، نوشته ی کنت فرامپتون، ترجمه ی ایمان رئیسی، منتشر شده در کتاب "پشم و لگد از همه نوع"، نشر کسرا

کتاب "معماری و اندیشه نقادانه"، نوشته وین اتو، ترجمه امینه انجم شعاع، نشر فرهنگستان هنر

 کتاب "نقدبازی، جستارهای نقد معماری" به کوشش ایمان رئیسی، نشر کسرا

+ مباحث مطرح شده در کلاس

تاریخ معماری معاصر ایران

کتاب " معماری معاصر ایران" نوشته امیر بانی مسعود، نشر هنر معماری قرن، از فصل "معماری دوره پهلوی اول" تا آخر

کتاب "نقد آثاری از معماری معاصر ایران" نوشته کامبیز حاجی قاسمی و همکاران، نشر وزارت مسکن و شهرسازی.

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" نوشته ایمان رئیسی، نشر کسرا، مقالات: 1. نقد ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران، ص. 94. 2. نقد ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی، ص.100. 3. پنج معمار جوان در مسابقه پارک فناوری پردیسان، ص. 214. 4. رویکرد شکلی در تحلیل معماری هادی میرمیران و بهرام شیردل، ص. 220. 5. گرایش به تکنولوژی در معماری معاصر ایران، ص.250. 6. معماری افقی، معماری چند صدا، ص. 308.

+ مباحث مطرح شده در کلاس.

نظریه و روشهای طراحی

کتاب "طراحان چگونه می اندیشند" نوشته برایان لاوسون، ترجمه حمید ندیمی، نشر دانشگاه بهشتی

کتاب "مقدماتی بر روشهای طراحی معماری، نوشته کاری یورماکا، ترجمه کاوه بذرافکن، نشر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

+ مباحث مطرح شده در کلاس.

مبانی زیبایی شناسی

 کتاب "فلسفه ی هنرها، درآمدی بر زیبایی شناسی"، نوشته گوردون گراهام، ترجمه مسعود علیا، نشر ققنوس، فصل های اول تا سوم.

+ مباحث مطرح شده در کلاس.

مبانی نظری معماری (کارشناسی)

کتاب زیبایی شناسی معماری، نوشته یورک گروتر، ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، نشر دانشگاه بهشتی، چهار فصل: فرهنگ و سبک/ محیط و مکان/ فضا / فرم

کتاب " اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر"، نوشته رافائل مونئو، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، نشر کسرا، فصل های فرانک گری و هرزوگ و دمورن

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" نوشته ایمان رئیسی، نشر کسرا، مقاله تحلیل واژه شناختی ایده، کانسپت و گروه واژگان مرتبط، ص. 318

مباحث مطرح شده در کلاس.

   + ایمان رئیسی ; ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
comment نظرات ()

برگزاری همایش جریان شناسی معماری معاصر در شیراز مورخ 26 آذرماه 1393

با ظهور نگاه انتقادی به ره یافت های مدرنیستی در حوزه معماری در پایان دهه 60، عرصه نظری معماری با طیف وسیعی از نظریه پردازی ها برای برون رفت از بحران مدرنیته مواجه شد. غالب این نظریه ها به مرور زمان به حاشیه رانده شدند اما برخی از ان ها این نظریه ها توانسته اند جریان های نسبتا پایداری در معماری را پایه ریزی نمایند، جریان هایی که علی رغم داشتن ابشخوری مشابه به مرور زمان و متاثر متغیرهایی همچون مکانیسم های اموزشی، پارادایم های توسعه، جهانی شدن و حتی مقاومت برابر جهانی شدن، تغییر مناسبات اقلیمی، برداشت های اخلاقی جدید از مناسبات مالی، تمکین و عدم تمکین به نقش نرم افزارهای کامپیوتری در فرایند طراحی، تغییر پرداخت دفاتر معماری و بازتعریف جایگاه برخی مفاهیم پایه همچون جنسیت، حوزه عمومی، فضا و جریان های فضایی و مسیله مقیاس انسانی، از یکدیگر فاصله های انتقادی گرفته اند. از این رو جریان شناسی معماری معاصر و رقم زدن تخمین هایی منطقی از چشم اندازهای پیش روی این جریان ها می تواند حائز اهمیت باشد.

همایش یک روزه "جریان شناسی معماری معاصر" نیز با هدف تدقیق همین جریان های غالب و حاشیه ای بر گفتمان معماری و چگونگی تبلور عینی این جریان ها در فیزیک معماری و دیگر حوزه های تاثیر ان برگزار می گردد، سخنرانان و مدعوین این همایش هر کدام بسته به ساختاری که در ان اموزش دیده اند، علقه های نظری، نوع تعلقشان به جریان های فکری و تجربیات عملی شان چه در حوزه محلی و چه جهانی، سعی در تبیین تصویری واضح از انچه طی نیم قرن اخیر بر معماری گذشته دارند تا از قبل ان سایه روشنی از چشم اندازهای پیش روی معماری نیز حادث گردد و مخاطبان گستره های امکان اینده حرفه ای خود را در وجهی عمیق تر و ملموس تر درک کنند، گستره ای که بر مبنای ترکیب شدن معماری با دیگر رشته های مرتبط شکل خواهد گرفت و معماری را در قامت رشته ای متعامل با رشته های تا پیش از این دور از خود همچون زیست شناسی و مردم شناسی قرار خواهد داد.  

این همایش که با پی گیری های انجمن بوطیقای خشت اول در شیراز برگزار می گردد تلاش دارد ملاحظات کنونی معماری و تثبیت نقش عواملی همچون فرایندهای مالی در مقیاس جهانی، مسئله پایداری و نقش دولت شهرها در گفتمان معماری، تاثیر دیجیتالی شدن در معماری و روش شناسی های ماحصل از این منش در پرداخت معماری را از نظر بگذراند و با ارائه تصویری از انچه بر مسایل عمده معماری همچون اموزش، تکنولوژی های ساخت، تزیینات، اینده شهر، زیستْ بوم و نوع مواجه با بافت جاری خواهد شد، تصویری واقع بینانه از چالش های پیش روی معماری به مثابه یک میانْ رشته ارائه کند و تاثیر این چشم انداز بر مفاهیمی همچون هویت، حس تعلق به مکان و حافظه تاریخی را نیز ارزیابی نماید و به این پرسش ها پاسخ دهد که ‌ معماری پیش رو عملا برای چه گونه ای از انسان تدوین می شود و ایا به واقع گرایشی در معماری واقعا موجود کنونی وجود دارد که بتواند مقاومتی اخلاقی و افرینشگرانه برابر این دیجتالیزاسیون جهان شمول بیاراید؟

آرزو هوشیاری، دبیر اجرایی همایش، با اشاره به موارد پیش امده خاطر نشان می سازد: ایده کلی این همایش همان نامه ای از نخبگان امروز برای اینده گان است، ما از سخنرانان تقاضا کردیم با همین روحیه به مواجه با موضوع بروند و تصویری از انچه احتمال می دهند برای اینده معماری رقم بخورد را برای مخاطبان سخنانشان تدوین نمایند. برای نیل به این هدف سعی کردیم طیف های متنوعی از طراحان و معماران حرفه ای تا منتقدین پی گیر در این حوزه که وسوسه شان به معاصربودگی در اثار اجرایی و نظری شان مشهود است را با این موضوع درگیر نماییم، فکر می کنیم ماحصل این تلاش هم ایندی سخنرانانی با عُلقه ها و رویکردهای مختلف و احتمالا متفاوت شده است، چرا که گمان می کنیم این چنین جمعی امکان حدوث تصویری جامع و مانع تر از چشم انداز پیش رو را هم در حوزه معماری و هم شهرسازی فراهم می اورند.

همایش "جریان شناسی معماری معاصر" با حضور و ارائه درس گفتارهایی از نشید نبیان، شادی عزیزی، مینا سعادت فرد، ایمان رئیسی، آرش نصیری، علیرضا امتیاز، زوبین خبازی، هومن بالازاده، آرش بصیرت، ایمان انصاری و پویان روحی در تاریخ 26 ام آذر ماه 1393 در ساختمان شماره 2 نظام مهندسی شیراز برگزار می گردد. 

     

   + ایمان رئیسی ; ٦:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/٢٤
comment نظرات ()

برنامه سمینارهای درس مبانی زیبایی شناسی روزهای یکشنبه ساعت 11-13

1 اسدزاده علی 09-09-1393
2 برجی سهیلا 16-09-1393
3 بضاعتی پور سحر 16-09-1393
4 چگینی نازنین 23-09-1393
5 حمیدی پور فرشته 23-09-1393
6 ریاضی هیلدا 30-09-1393
7 ریماز حمیده 30-09-1393
8 شاه محمدی سمانه 16-09-1393
9 عبدایمانی هانیه 07-10-1393
10 علی مددی سمانه 23-09-1393
11 علیدوستی پریسا 23-09-1393
12 فتحی راسخ عاطفه 07-10-1393
13 فراهانیان مقدم سمانه 07-10-1393
14 فرقان ریحانه 07-10-1393
15 فریدونی فاطمه 09-09-1393
16 مجیدایی جویباری معصومه 30-09-1393
17 محمدی هادی 23-09-1393
18 مظفری الهام 30-09-1393
19 میرپادیاب سیدکسری 09-09-1393
20 وسایلی نینا 09-09-1393

   + ایمان رئیسی ; ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٠
comment نظرات ()

نقد زیبایی شناسی محور

www.radiozamaneh.com/181720

   + ایمان رئیسی ; ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٦
comment نظرات ()

برنامه درس معماری معاصر ایران، دوره دکترای معماری

برنامه درس

معماری معاصر ایران

دوره دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات کرج، مدرس: دکتر ایمان رئیسی، پاییز 1393

 

هدف درس ایجاد شناخت نسبت به رویکرد پدیدارشناسی در معماری است و با تمرکز بر معماری معاصر ایران، نسبت به نقد آثاری از آن دوره با رویکرد پدیدارشناسی اقدام خواهد شد.

 

موضوعات

پدیدارشناسی از منظر هوسرل

پدیدارشناسی از منظر هایدگر

پدیدارشناسی از منظر مرلوپونتی

پدیدارشناسی از منظر کریستین نوبرگ شولتز و کنت فرامپتون

پدیدارشناسی از منظر یوهانی پالاسما

تحلیل پدیدارشناسانه‌ی آثاری از آلوار آلتو، استیون هال و پیتر زومتور

تحلیل پدیدارشناسانه‌ی آثاری از معماری معاصر ایران

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مباحث ارائه شده

 

سمینار و مقاله

دانشجویان محترم در جلسه دوم یک اثر معماری ساخته  شده در دوره معاصر ایران را انتخاب نموده و پس از انجام مشاوره با مدرس در طول ترم، در پایان ترم یک سمینار و یک مقاله ارائه خواهند نمود.

 

کتاب‌شناسی

پدیدارشناسی:

احمدی، بابک (1378) حقیقت و زیبایی، تهران: مرکز.

پالاسما، یوهانی (1390) چشمان پوست؛ معماری و ادراکات حسی، ترجمه رامین قدس، تهران: پرهام نقش.

پالاسما، یوهانی (1392) دست متفکر، ترجمه علی اکبری، تهران: پرهام نقش.

پرتوی، پروین (1392) پدیدارشناسی مکان، تهران: فرهنگستان هنر.

پیراوی ونک، مرضیه (1389) پدیدارشناسی نزد مرلوپونتی، تهران: پرسش.

خاتمی، محمود (1387) گفتارهایی در پدیدارشناسی هنر، تهران: فرهنگستان هنر.

شیرازی، محمدرضا (1391) معماری حواس و پدیدارشناسی ظریفِ یوهانی پالاسما، تهران: رخ‌داد نو.

فرامپتون، کنت (1390) "منطقه گرایی انتقادی"، ترجمه ایمان رئیسی، منتشر شده در کتاب پشم و لگد از همه نوع، مشهد: کتابکده کسری.

کهون، لارنس (1386) از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراسته‌ی عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.

نوربرگ شولتز، کریستین (1388) روح مکان؛ به سوی پدیدارشناسی معماری، ترجمه محمدرضا شیرازی، تهران: رخ‌داد نو.

نوربرگ شولتز، کریستین (1391) معماری؛ حضور، زبان و مکان، ترجمه علیرضا سید احمدیان، تهران: نیلوفر.

نقد:

اتو، وین (1384) معماری و اندیشه نقادانه، ترجمه امینه انجم شعاع، تهران: فرهنگستان هنر.

خویی، حمیدرضا (1380) نقد و شبه نقد، رساله دکترای معماری (منتشر نشده)، دانشگاه تهران.

رئیسی، ایمان (1387) نقش نقد در جهت دهی معماری معاصر ایران، رساله دکترای معماری (منتشر نشده)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

رئیسی، ایمان (1392) نقدبازی؛ جستارهای نقد معماری، مشهد: کتابکده کسری.

قره باغی، علی اصغر (1383) هنر نقد هنری، تهران: سوره مهر.

معماری معاصر ایران:

بانی مسعود، امیر (1388) معماری معاصر ایران، تهران: هنر معماری قرن.

باور، سیروس (1388) نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران، تهران: فضا.

حاجی قاسمی، کامبیز و همکاران (1386) نقد آثاری از معماری معاصر ایران، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی.

رجبی، پرویز (1355) معماری ایران در عصر پهلوی، تهران: دانشگاه ملی ایران.

قبادیان، وحید (1384) معماری در دارالخلافه ناصری؛ سنت و تجدد در معماری معاصر تهران، تهران: پشوتن.

قبادیان، وحید (1392) سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران، تهران: علم معمار.

کیانی، مصطفی (1383) معماری دوره پهلوی اول، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

معرفت، مینا (1375) "پیش کسوتانی که به تهران مدرن شکل دادند"، ترجمه احمد سیدی، فاطمه وثوقی خزایی، منتشر شده در تهران پایتخت دویست ساله، تهران: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران.

میرمیران، هادی و همکاران (1388) معماری معاصر ایران، هفتاد و پنج سال تجربه بناهای عمومی، تهران: پیام سیما.

   + ایمان رئیسی ; ۳:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٦
comment نظرات ()

برنامه درس نظریه و روش های طراحی- کارشناسی ارشد معماری

برنامه درس

نظریه و روش‌های طراحی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مدرس: دکتر ایمان رئیسی، مهر 1393

 «هدف این درس ایجاد شناخت نسبت به روند و سازوکار طراحی است. و دانشجو از رهگذر آشنایی با نظرات و روش‌های طراحی که تابعی از متغیرهایی مانند طبیعت، موضوع طرح، سبک و سلیقه‌ی طراح، شرایط حاکم بر زمان و مکان طراحی، نرم‌افزارهای مورد استفاده و ... است، به گونه‌ای خودآگاهی و قدرت ارزیابی عادات و روش مورد علاقه‌ی خود در طراحی دست یابد. دست‌یابی به چنین خودآگاهی به دانشجو امکان خواهد داد که با نظارت مستمر بر کار خود در مسیر طراحی، پیوسته به سمت افزایش صحت و دقت و کارآمدی روش طراحی خود قدم بردارد.»

 موضوعات

لزوم نظریه‌پردازی در فرایند طراحی و بحثی در معنی واژگان نظریه، روش و طراحی (یک جلسه)

مسئله‌گشایی، خلاقیت و طراحی (2 جلسه)

معرفی و نقد روش‌های شاخص طراحی (2 جلسه)

معرفی و تحلیل مطالعات و نظریات مطرح شده در مورد طراحی (4 جلسه) (بررسی نظریات: Chris Alexander, Horst Rittel, Geoffrey Bradbent, L.Bruce Archer, John Chris Jones, Niger Cross, … )

مطالعه انتقادی رساله‌های دکترای معماری کاوه بذرافکن و حمیدرضا ناصرخاکی پیرامون موضوع روش طراحی (یک جلسه)

روش‌شناسی مشاهده، نظارت و ارزیابی شیوه‌ی طراحی چند معمار از جمله: رم کولهاس، هرزوگ و دمورن، بن فن برکل، پاتریک شوماخر (4 جلسه)

طراحی‌پژوهی و مباحث امروز در زمینه‌ی روش طراحی مطابق مباحث مدرسه معماری سای-آرک (با حضور و سخنرانی پویان روحی)

 سمینار

هر دانشجو در جلسه دوم با انتخاب یکی از موضوعات مرتبط با درس، در طول ترم یک سمینار ارائه خواهد کرد.

ارزشیابی درس هم بر اساس سمینار دانشجویان و مقاله‌ی مستخرج از آن و آزمون پایان ترم از کتابشناسی زیر خواهد بود.

کتاب‌شناسی

لاوسون، برایان (1384) طراحان چگونه می اندیشند؛ ابهام زدایی از فرایند طراحی، ترجمه حمید ندیمی، تهران: دانشگاه بهشتی.

یورماکا، کاری (1391) مقدماتی بر روش های طراحی [معماری]، ترجمه کاوه بذرافکن، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

ترزیدیس، کستاس (1393) فرم بیانگر؛ رهیافتی مفهومی به معماری رایانه ای، ویراسته ی کاوه بذرافکن، مشهد: کتابکده کسری.

جورابچی، کیوان (1388) خلاصه کتاب طراحی در معماری: معماری و علوم انسانی؛ نوشته جفری برادبنت، منتشر شده در کتاب: با برادبنت، درباره‌ی معماری، به کوشش حمید ندیمی، تهران: دانشگاه بهشتی.

مونئو، رافائل (1390) اشتیاق تئوریک و استراتزی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، مشهد: کتابکده کسری.

حجت، عیسی (1390) مشق معماری، تهران: دانشگاه تهران. چاپ دوم. (گفتار چهارم: آموزش خلاق)

الوانی، مهدی (1387) مدیریت عمومی، تهران: نی، چاپ سی و سوم. (فصل 8: خلاقیت و نو آوری)

خبازی، زوبین (1391) پارادایم معماری الگوریتمیک، مشهد: کتابکده کسری.

   + ایمان رئیسی ; ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٦/٢٩
comment نظرات ()

پروژه درس مبانی نظری معماری

به اطلاع گروه دانشجویان ترم 922: نادیا توحیدی، فاطمه خمسه و سحر روان بخش می رسانم که پروژه پایان ترم شما به دستم نرسیده است. لطفا حداکثر تا چهارشنبه 11-04-93 ساعت 22 فایل را ایمیل نمایید.

   + ایمان رئیسی ; ٢:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۱۱
comment نظرات ()

سخنرانی دکتر سعید جهانیان

دوست بسیار عزیز و فرهیخته ام، دکتر سعید جهانیان، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و دارای دکترای مدیریت سیستم ها و فن آوری اطلاعات است و چندین سال است که بصورت مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تدریس میکند. پس از صحبت با ایشان در مورد نیکلاس لومان و نظریه سیستم های اجتماعی، کتاب ارزشمند پاتریک شوماخر با عنوان معماری خودسازنده، که جلد نخست آن در سال 2011 منتشر شده است، را به او معرفی کردم و ایشان هم ضمن اظهار علاقه به مطالعه ی آن، اظهار نمودند که بهتر است در جلسه ای به شرح اندیشه های نیکلاس لومان و تاثیر آن بر اندیشه های پاتریک شوماخر بپردازیم. لذا جلسه ی سخنرانی به شرح زیر در این خصوص برگزار خواهیم نمود.

ضمنا دکتر جهانیان نویسنده ی وبلاگ بازی های روانی زبانی است که خواندن مطالب آنرا به همه ی دوستان توصیه می نمایم:  

http://lostmind.blogfa.com/  

ضمنا به اصلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد درس سیر اندیشه های معماری و معماری معاصر ایران ترم جاری می رسانم که حضور در این جلسه برای شما الزامی است.

 

سخنرانی دکتر سعید جهانیان

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

THE AUTOPOIESIS OF ARCHITECTURE

پنج‌شنبه هشتم خرداد نود و سه، ساعت یازده تا سیزده، دانشکده معماری، اتاق چهارصد و دو

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

   + ایمان رئیسی ; ۱:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۳/٤
comment نظرات ()

منابع امتحانات و تحویل پروژه ها ی نیمسال دوم 1392

تاریخ تحویل پروژه ها ی هر درس ساعت 24 روز امتحان مربوطه و از طریق ارسال به ایمیل imanraeisi@gmail.com می باشد و هیچ گونه نسخه ی چاپ شده ای تحویل گرقته نمی شود. فقط دانشجویانی که مایل هستند روند تحقیق یا فایل سمینار خود را بصورت فایل بر یک نسخه لوح فشرده ارائه کنند، در همان روز امتحان لوح فشرده را به مدرس یا کارشناس گروه معماریف آقای مهندس چهل مهران تحویل دهند.

ضمنا خواهشمند است نام کلیه فایل های مرتبط با پروژه ی خود را با حروف انگلیسی تایپ نمایید و در هر فایل، نام خانوادگی خود و اعضای گروه را بنویسید.

جهت مقاله های ترجمه موارد زیر را رعایت نمایید (درس سیر اندیشه در معماری):

کلیه ی اسامی خاص (افراد، مکان ها، رویدادها، نام کتاب ها و مقاله ها و ...) باید در پانوشت بصورت مشخص شده در متن اصلی ارائه شود.

کلیه تاریخ ها بصورت میلادی ارائه شود.

فایل ورد متن ترجمه شده از طریق ایمیل ارسال شود.

هر جا که در ترجمه ی جمله ای از متن مشکوک هستید، مقابل آن جمله علامت (!) قراردهید.

جهت مقاله های تالیف موارد زیر را رعایت نمایید (درس معماری معاصر ایران):

منابع معرفی شده جهت تهیه مقاله علمی را با دقت مطالعه نمایند: کتاب "مقدمه ای بر روش بحقیق در علوم انسانی" نوشته محمدرضا حافظ نیا و کتاب "رساله در مقاله نویسی" نوشته ضیاء موحد.

 1. اصول ارجاع مقالات علمی را به دقت رعایت نمایند. ذکر شماره صفحه مطلب مورد استفاده در مقاله الزامی است.
 2. مقاله حداکثر در 5000 کلمه تنظیم شود.
 3. عنوان تصاویر و منبع آنها هم در زیر هر تصویر نوشته شود.
 4. ساختار یک مقاله ی علمی را رعایت نمایید: چکیده، مقدمه، بدنه، نتیجه، منابع
 5. جهت صفحات، از سمت راست 4 سانتیمتر و از بالا و پایین و سمت چپ 2 سانتیمتر حاشیه در نظر بگیرید.
 6. فونت میترا، شماره 14 برای متن و شماره 12 برای منابع با یک سانتیمتر فاصله بین سطر ها در نظر گرفته شود.

منابع امتحان:

سیر اندیشه در معماری 

کتاب "تجربه ی مدرنیته"، نوشته ی مارشال برمن، ترجمه ی مراد فرهادپور

مقاله ی "منطقه گرایی انتقادی"، نوشته ی کنت فرامپتون، ترجمه ی ایمان رئیسی، منتشر شده در کتاب "پشم و لگد از همه نوع"، نشر کسرا

کتاب "معماری و اندیشه نقادانه"، نوشته وین اتو، ترجمه امینه انجم شعاع، نشر فرهنگستان هنر

 

کتاب "نقدبازی، جستارهای نقد معماری" به کوشش ایمان رئیسی، نشر کسرا

+ مباحث مطرح شده در کلاس

تاریخ معماری معاصر ایران

کتاب " معماری معاصر ایران" نوشته امیر بانی مسعود، نشر هنر معماری قرن، از فصل "معماری دوره پهلوی اول" تا آخر

کتاب "نقد آثاری از معماری معاصر ایران" نوشته کامبیز حاجی قاسمی و همکاران، نشر وزارت مسکن و شهرسازی.

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" نوشته ایمان رئیسی، نشر کسرا، مقالات: 1. نقد ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران، ص. 94. 2. نقد شاختمان جدید مجلس شورای اسلامی، ص.100. 3. پنج معمار جوان در مسابقه پارک فناوری پردیسان، ص. 214. 4. رویکرد شکلی در تحلیل معماری هادی میرمیران و بهرام شیردل، ص. 220. 5. گرایش به تکنولوژی در معماری معاصر ایران، ص.250. 6. معماری افقی، معماری چند صدا، ص. 308.

+ مباحث مطرح شده در کلاس.

مبانی زیبایی شناسی

 کتاب "فلسفه ی هنرها، درآمدی بر زیبایی شناسی"، نوشته گوردون گراهام، ترجمه مسعود علیا، نشر ققنوس، فصل های اول تا سوم.

+ مباحث مطرح شده در کلاس.

آشنایی با تاریخ معماری معاصر (کارشناسی)

کتاب "از زمان و معماری" نوشته ی منوچهر مزینی، انتشارات شهیدی

کتاب " اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، نوشته رافائل مونئو، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، نشر کسرا، از فصل چهارم: پیتر آیزنمن، تا آخر.

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" نوشته ایمان رئیسی، نشر کسرا، مقاله های "میدان تهی"، ص.206. و "معماری افقی- معماری چند صدا" ص. 308

+ مباحث مطرح شده در کلاس.

مبانی نظری معماری (کارشناسی)

کتاب " اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر"، نوشته رافائل مونئو، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، نشر کسرا، چهار فصل پیتر آیزنمن، فرانک گری، رم کولهاس، هرزوگ و دمورن

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" نوشته ایمان رئیسی، نشر کسرا، مقالات: 1. فضا در جامع اردستان، ص.152. 2.شادی در هنر ایران باستان، ص. 168، 3. تحول تکنولوژی ساخت در تخت جمشید، ص. 160، 4.فراتر از سطح، معماری هرزوگ و دمورن ص. 86، 5. مطالعه تطبیقی تفکر لوکوربوزیه و ونتوری در مورد رابطه ی معماری و طبیعت ص. 140

دو فصل دوم و سوم کتاب اصفهان تصویر بهشت، نوشته هانری استیرلن، ترجمه جمشید ارجمند، فایل پی دی اف از طریق پرتال مدرس در سایت دانشگاه موجود است.

مباحث مطرح شده در کلاس.

   + ایمان رئیسی ; ٥:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٢
comment نظرات ()
← صفحه بعد